Většina stran v evropské politice tápe

Většina stran si s evropskou politikou neví rady. Dokazuje to průzkum veřejných projevů jednotlivých stran před evropskými volbami. Z předvolebních spotů a prezentace stran jednoznačně vyčnívají Věci veřejné. Jejich agresivní rétorika používá slova jako „zločinci“, „eurotunely“, „zbraně“ a „sebeobrana“ a voliče lákají na získání asistenční karty pro motoristy. Sebevědomě a věcně se projevuje trojice stran: TOP 09, Strana zelených a Česká pirátská strana, zbylé strany se projevují spíš nejistě a dávají najevo, že jsou ochotny diskutovat s kýmkoliv o čemkoliv.

Co jsme porovnávali?

Jakou řečí se strany projevují ve svých spotech, v programech a v samotných veřejných vystoupeních kandidátů či ve svých tiskových zprávách. Zkoumané texty jsme získali z veřejně dostupných zdrojů (webové stránky stran, výstupy v médiích, přepisy volebních spotů.

Čím se vás snaží strany nalákat, abyste pro ně hlasovali v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu?

Strany nabádají k účasti ve volbách, ale většinou se neprezentují žádnými evropskými vizemi, jejich témata jsou velmi omezená a strany se soustřeďují primárně na sebeprezentaci zacílenou na tuzemské volby. Mnohdy se také opírají o průzkumy veřejného mínění a pokoušejí se strefovat do rozšířených euroskeptických nálad českých voličů. Vyhlášeným euroskeptikem je ODS, která zůstala věrná svému přesvědčení a ve svém volebním programu, spotu i veřejných vystoupeních se vymezuje proti Evropské unii i přistoupení k jednotné evropské měně. Stejně se k EU i k centrální měně staví Strana svobodných občanů. Pro euro nemá pochopení ani KSČM, které však EU jako taková nevadí. Proevropsky pak vyznívají projevy hnutí ANO, ČSSD, strany LES, pirátů a TOP 09. KDU-ČSL jde tradičně s proudem a na vlně nacionalismu se veze Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury.

Kritéria pro srovnání rétoriky stran

Analýza je srovnáním jazyka, jakým politické strany promlouvají ke svým voličům. Zkoumané texty pochází z veřejně dostupných zdrojů, přičemž analyzovány byly rozhovory v médiích, blogy kandidátů, tiskové zprávy, programy politických stran pro volby do Evropského parlamentu a předvolební spoty. Vše v časovém omezení: květen 2014. Veřejné projevy, rozhovory, tiskové zprávy jsou limitovány počtem 40 tisíc znaků, volební programy a spoty jsou logicky porovnány bez ohledu na jejich rozsah. Ve word cloudech je zobrazeno 300 nejfrekventovanějších slov.

Následující odstavce představují podrobnější analýzu předvolební komunikace jednotlivých stran:


ANO

ANOANO se profiluje proevropsky, zároveň slibuje chránit české národní zájmy. Jako primární cíl z veřejných projevů tohoto hnutí je patrná snaha o účinné čerpání peněz z evropských fondů. 

Celkově působí veřejný projev spíše optimisticky, věcně, avšak také jako úzce orientovaný směrem k financím. Klíčové formulace v programu působí vágně; hovoří se o stabilitě, konkurenceschopnosti, ekonomice, posilování, rozvoji.

Spot je postaven spíše emotivně, připomíná se v něm budoucnost dětí. Při porovnání všech tří druhů veřejných projevů, tj. spotu, programu a výstupů na veřejnosti, si hnutí v ničem neprotiřečí, působí kompaktně. Ve veřejných promluvách si vypomáhá známými jmény (Babiš a Stropnický), ačkoli se nejedná o kandidáty do Evropského parlamentu.

 

 

 


ČSSD

Sociální demokraté ve svém spotu ujišťují veřejnost, že se chystají v Evropském parlamentu pracovat. A nenechají zahálet peníze, které by mohly pomoci spoustě lidem. Ústředním tématem programu i spotu ČSSD je práce/nezaměstnanost. Ve veřejných projevech více reaguje na momentální dění a vymezuje se stále silněji proti svému koaličnímu partnerovi Andreji Babišovi. Celkový veřejný projev ČSSD působí spíše optimisticky, dává naději na zlepšení v oblasti pracovních příležitostí, není vůči EU odmítavý. Z programu je logicky patrná sociální politika a veřejné projevy kandidátů tomu odpovídají.

ČSSD - spot

 


KDU-ČSL

Křesťanští demokraté se ve spotu projevují optimisticky. Záběr KDU-ČSL je široký, od podpory rodin přes ekonomická témata, energetiku, bankovnictví až po lidská práva. Program i veřejné projevy spolu ladí, není cítit ani vymezování se vůči EU, ani její silnější podpora. KDU staví na hájení českých zájmů. Program i veřejné projevy mají poměrně bohatý slovník. Celkový veřejný projev působí spíše opatrně, není z něj patrná snaha cokoli prosazovat, spíš jen podporovat iniciativy někoho jiného. KDU-ČSL se v této kampani rozhodně nedá označit za silného „tahouna“ určujícího směr.

KDU-ČSL - program

KDU-ČSL - spot

 


KSČM

KSČMVeřejný projev KSČM je kultivovaný a důrazný zároveň. Strana připomíná tradiční témata a hodnoty ze svého programu, čemuž odpovídá i veřejný projev. Nosnými tématy jsou práce, rovné příležitosti, odpovídající mzda, důstojný život. KSČM svým slovníkem vyjadřuje odhodlání nejen témata podporovat, ale i prosazovat, čímž působí sebevědomě a rozhodně. K EU se nestaví odmítavě, jednotnou měnu ale prosazovat nechce. Program KSČM je bohatší na témata než samotná veřejná vystoupení kandidátů. Stranický diskurs je zacílen spíše na samotné kandidáty a na momentální dění než na programové body.

KSČM - spot

KSČM - program

 

 

 

 

 


LES

LESLiberálně ekonomická strana prosazuje soudržnost s EU a ve spotu staví na pocitu bezpečí, který Evropanům unie nabízí – s ohledem na dění na Ukrajině jde o pocit bezpečí vůči ruské územní rozpínavosti. LES působí spíš méně sebevědomě, strana je připravena podpořit řadu klíčových témat, sama ale žádné přímo neprosazuje – více spoléhá na aktivitu nebo silnější pozici jiných. Mezi dominantní témata patří liberální hodnoty, vzdělávání, ekologie, udržitelný rozvoj. Strana je nakloněna dialogu a vyjednávání. Celkový veřejný projev koresponduje s tématy uvedenými ve volebním programu.

LES - program

LES - spot

 

 

 

 


LEV 21

Strana LEV 21 místo spotu zve potenciální voliče na webové stránky, čímž dává najevo vědomí, že je veřejnosti známá skrze osobu bývalého premiéra Jiřího Paroubka. Program je formulován vágně, není z něj patrné žádné klíčové téma. Jazyk je velice obecný („sociální“, „národní“, „zájmy“, „podpora“), přičemž nade vším dalece převažuje adjektivum „evropský“. Z formulací programu a z veřejných projevů lze dovozovat, že se strana profiluje spíše proevropsky, ale přes absenci klíčových témat to lze snadno zpochybnit. Strana působí velmi nejistě, neříká, co chce prosadit nebo podpořit. Celkovému veřejnému projevu dominuje jméno Jiřího Paroubka a problematika tuzemské politiky.

LEV 21 - program

LEV 21 - spot - opr.

 

 

 

 

 


ODS

ODSObčanští demokraté se ke kampani postavili konfrontačně, a to jak ve spotu (kdo chce euro, není rozumný), tak v programu (dominuje mu slovo „odmítáme“) i ve veřejných projevech. V těch se objevuje i frekventované slovo „bojovat“. Ústředním bodem kampaně je „boj za korunu“, a tomu odpovídají také veřejné výstupy. Oproti projevům před tuzemskými volbami je slovník ODS obrácen výrazněji na oslovování voličů než na pouhou sebeprezentaci, již dříve symbolizovalo velmi rozšířené zájmeno „já” (to patřilo mezi prvních deset nejvíce frekventovaných slov ODS). Slovník ODS je poměrně chudý, soustřeďuje se kolem financí, šetření, rozpočtu, měnové politiky.

ODS- program

ODS - spot

 

 

 

 


Piráti

PirátiČeská pirátská strana ve spotu vsadila na to, že už je veřejnosti dostatečně známá. Nikdo nic nevysvětluje, nepopisuje, stále dokola zaznívá celoevropské heslo „Evropa je naše moře“. Strana poukazuje značné zázemí v Evropě, což je v europarlamentu výhodou. V programu zaznívá vyváženě více témat: ochrana soukromí, autorská práva, vzdělávání, právo na informace. Celkový veřejný projev není v rozporu s programem, působí soudržně, optimisticky, sebejistě ve smyslu „víme, co je třeba“. Piráti se logicky profilují jako proevropská strana, dávají najevo, že stojí o dialog a případné dohody, nikoli však velké ústupky.

Piráti - spot

Piráti - program

 

 

 

 


Svobodní

svobodníStrana svobodných občanů ve spotu volí ostřejší, odmítavý slovník („euronesmysly“) a naznačuje blíže neurčené nekalosti Evropské unie, na které si chce spolu s poškozenými občany unie „posvítit“. V programu se jako klíčové body jeví ekonomika a související finanční témata: eurozóna, pojištění, daně, rozpočet, přepočty miliard. Ve veřejných projevech se Svobodní důrazně staví proti evropské měně. Na rozdíl od volebního programu se samotní kandidáti Svobodných během kampaně nevymezují tolik proti státu (státnímu aparátu), ale staví se proti korupci a za vyjednání výjimky pro ČR, co se týče zavedení eura.

Svobodní - program

Svobodní - spot - opr.

 

 

 


TOP 09

TOP 09Strana TOP 09 formulovala svůj volební spot jako odlehčenou pozvánku k volbám, které však považuje za důležité. Sestavila sebevědomý volební program, v němž vysvětluje, co chce v EU prosadit. Klíčová témata v programu jsou lidská práva, životní prostředí, národní bezpečnost, dobré mezinárodní vztahy, vzdělání a svobodný trh. Volební program obsahuje věcná, neútočná vysvětlení stranických postojů a priorit. Veřejný projev TOP 09 celkově působí realisticky, počítá s budoucností, jsou z něj znát zamyšlení nad společenskými náladami nejen v Česku, ale v celém evropském regionu i ve světě. Strana působí vstřícně k dohodám, vyjednávání, je připravena vést dialog.

TOP 09 - program

TOP 09 - spot

 

 

 

 


Úsvit

ÚsvitHnutí Úsvit přímé demokracie přistoupilo ke kampani silně konfrontačně. Programu dominují slovesa „nechceme“ a „prosazovat“, ústředními tématy jsou podpora podnikání, DPH a přímá demokracie. Zcela v rozporu s tím je postaven volební spot, v němž se hnutí projevuje výrazně nacionalisticky (chceme to nejlepší pro „naše lidi“) a odmítavě vůči tzv. nepřizpůsobivým a také vůči imigrantům, čímž se hnutí snaží oslovit co nejširší veřejnost. Veřejné projevy mají chudší slovník než samotný program, hnutí svým slovníkem napovídá, že operuje s průzkumy veřejného mínění a pokouší se strefovat do vkusu potenciálních voličů.

Úsvit - spot

Úsvit - program

 

 

 

 


Věci veřejné

VVVěci veřejné zvolily agresivní formu prezentace ve volebním spotu. Substantiva „zločinci“, „eurotunely“ a „sebeobrana“ vzbuzují dojem, že právě tato témata jsou pro stranu klíčová. Veřejný projev je odmítavý a je z něj patrná negativní nálada (opakování sloves „bránit“, „zakázat“, „nebude“). Strana o sobě neříká, co chce podpořit nebo prosadit, o čem chce jednat. Celkový veřejný projev je velmi neuspořádaný, agresivní, roztříštěný. Program je formulován vágně, opět chybí zdůraznění klíčových témat. Autoři se patrně pokoušeli o svéráznou definici Evropské unie, na niž nahlížejí výhradně přes úředníky, byrokracii a miliardy eur.

VV - spot

VV - program

 

 

 


Zelení

ZeleníStrana zelených se ve spotu snaží být „tahounem“ a pomoci České republice začlenit se více do Evropy. Pohybová aktivita je prospěšná, kdo se nepovaluje, zaslouží pochvalu. Strana sestavila dynamicky působící volební program, v němž je nejvýraznější právě úsilí zelených (zasadíme, podpoříme, prosadíme, posílíme). Témat mají zelení celou řadu: od ekologie, udržitelného rozvoje přes lidská práva, bezpečnost až po zahraniční politiku nebo genderovou problematiku, práva zvířat a podporu malých firem. Silně je slyšet vymezení se proti politice Vladimíra Putina. Veřejná promluva Zelených je pestrá, působí optimisticky, jazyk je bohatý, neútočný.

Zelení - spot

Zelení - program

 

 

 

 


Analýza vznikla s využitím platformy Yeseter

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.

Názor? Sem s ním!

Reagovat

Váš e-mail nebude viditelný veřejně.


*