Kdy bude otevřeno i pro ženy?

Ačkoli ženy tvoří polovinu populace a ačkoli jsou stále vzdělanější a kvalifikovanější, ve vedení firem státních, polostátních ani soukromých je nenajdeme. Nenajdeme je ve velkých firmách ani ve velkých městech. Přitom ženy tvoří 61 % osob absolvujících vysoké školy, ale ve vedení největších českých firem jen jich jen 7 %, v Poslanecké sněmovně 19,5 % a ve vládě 18 %.

Žádná společnost si nemůže dovolit tak masivní ztrátu talentů, kterých je třeba naopak využívat k jejímu co nejefektivnějšímu řízení. Je mnohokrát prokázáno, že pestré týmy také fungují efektivněji než kolektivy homogenní, neboť dokážou jako celek lépe postihovat složité a komplexní jevy ve společnosti či byznysu.

Jak si ukážeme v prvním porovnání, které se opírá o data organizací Otevřená společnost a Byznys pro společnost, ženy jsou ve vedení firem průměrně zastoupeny méně než z jedné pětiny.

Česká republika: soukromý sektor racionálnější než veřejný

Porovnáme-li zastoupení žen ve vedení veřejných a soukromých firem, zjistíme, že soukromý sektor se chová přece jen racionálněji a ženám nechává větší prostor než státní správa a samospráva. Podíl žen v dozorčích radách soukromých firem totiž činí 39 %, zatímco ve veřejných firmách pouze 20 %. U představenstev je situace horší: podíl žen v soukromých firmách je 21 %, u veřejných pak už jen 12 %. Všechny údaje jsou sjednoceny za rok 2013, ze kdy jsou známa poslední souhrnná data. (U soukromého sektoru data pocházejí z výročních zpráv třinácti firem kótovaných na pražské burze.)

Situace se nijak dramaticky nelepší, obě organizace poukazují na dalších datech, že podíl žen dlouhodobě stagnuje a například jejich zastoupení v dozorčích radách 250 největších firem působících v Česku činil v roce 2015 pouze 13,1 %.

Vláda proto usiluje o to, aby byly procesy dosazování lidí do vedení firem průhlednější a otevřenější.

Ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier v uplynulých dnech novinářům vysvětlil, že informace o možnosti dostat se na vysokou pozici by měla být cílená na obě skupiny a podmínky by se měly nastavit férově.

Tomu by měl pomoci plán, jak dostat do vedení firem více žen a namixovat tradiční mužské kolektivy, jejichž členové se spolu setkávají při řadě neformálních příležitostí, kam nepouštějí nikoho dalšího, kdo nezapadá věkem nebo pohlavím.

Chvályhodná iniciativa však s sebou nese velké ale.

Stát v roli kovářovy kobyly

Další porovnání je zaměřené na všechny firmy z veřejného sektoru, tedy státní, polostátní, v majetku krajů a v majetku statutárních měst. Vychází z něj, že je to právě stát, kdo nechává ženám prostor ve vedoucích pozicích jednoznačně nejmenší.

„Stát jako předkladatel regulací by měl prosazované hodnoty sám reprezentovat. Je na místě otázka, zda se v případě veřejných firem velmi nízké zastoupení žen v politických funkcích nepromítá do nízkého zastoupení ve vedení firem. Tvoří-li ženy 61 % absolventek vysokých škol, ale v představenstvech státních firem jich je jen 5 %, je na místě také otázka, zda u nás nefungují neformální kvóty po muže. Kvóty pro muže, které před kvalifikací preferují mužské pohlaví. Když někdo nominuje někoho, kdo nemá potřebnou kvalifikaci, bude za to očekávat protislužbu, a jsme u jedné z příčin vysoké korupce v ČR,“ komentuje Tomáš Pavlas, gender expert z Otevřené společnosti.

„Česká republika se v mezinárodním porovnání genderové rovnosti neustále propadá. V roce 2014 jsme obsadili v Global Gender Gap reportu Světového ekonomického fóra 96. místo. Příčinou je především nízké zastoupení žen ve vysokých politických funkcích a rozhodovacích pozicích v obchodních společnostech.“ doplňuje Tomáš Pavlas.

Série textů a vizualizací připravená u příležitosti letošního Mezinárodního dne žen je zaměřena především na zastoupení žen ve vedoucích pozicích veřejných i soukromých firem.

Další díly:

Řekni, kde ty ženy jsou

Proč potřebujeme ženy

Gender na mapě

Prolomit mužské kvóty

Otevřená společnost001

Přispívá k tomu, abychom žili v dobře fungujícím státě, který dává všem lidem stejné příležitosti. Poukazuje na problémy, které ostatní nevidí, a přichází s inspirativním řešením. Posiluje kulturu otevřenosti veřejné správy. Je partnerem úředníků i aktivních občanů a podporuje využívání moderních technologií při práci s informacemi.

OSF and Norway Funds

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Kooordinátor za Otevřenou společnost je Tomáš Pavlas (tomas.pavlas@osops.cz).

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.