Kdo je v České republice doma?

V souvislosti s novou diskusní vlnou na sociálních sítích, kdy se tématem stali cizinci v České republice a kdy se množí komentáře typu „za chvíli Češi v ČR nebudou doma“, uvádíme přesné údaje o počtu cizinců, kteří se v České republice trvale usadili nebo kteří zde dlouhodobě pobývají.

Podle posledních  dat, která v únoru 2014 zveřejnil Český statistický úřad a Ministerstvo vnitra ČR, činil počet obyvatel České republiky 10 512 400. Podíl cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem nečiní ani 5 %.

Graf níže zobrazuje detailní skladbu cizinců v ČR. Nejvíce imigrantů přichází z Ukrajiny (1,03 %), Slovenska (0,78 %), Vietnamu (0,52 %), Ruska (0,30%), Polska (0,18 %), Německa (0,16 %), Bulharska 0,08 %) a Spojených států (0,06 %). Za nimi co do počtu následují cizinci z Moldavska, Rumunska, Číny, Mongolska, Velké Británie, Kazachstánu, Běloruska, Rakouska, Itálie, Francie a Nizozemska.

Cizinci v cr1

 

Doplněno 5. 1. 2015:

Poslední graf zobrazuje skladbu občanů České republiky, v níž je zohledněn počet cizinců, kteří získali české občanství. Nejčastěji Ministerstvo vnitra ČR udělilo české občanství Ukrajincům, Slovákům, Rusům a Vietnamcům. Vývoj v uplynulých pěti letech vypadá podle údajů ministerstva následovně:

2009 – 1 621 osob
2010 – 1 495 osob
2011 – 1 936 osob
2012 – 1 771 osob
2013 – 2 253 osob

Uvedené počty se v celkovém objemu občanů promítají jako dvě desetiny promile.

Cizinci a noví občané1

 

Zvláštní kapitola je národnostní složení obyvatel České republiky: „Nejvyšší podíl z obyvatel České republiky měly osoby s národností českou (64,3 %), dalších 5 % obyvatel mělo národnost moravskou a 1,4 % národnost slovenskou. Ostatní národnosti nepřesáhly hranici 1 % populace. Více než čtvrtinový pokles počtu osob s národností českou ve srovnání let 2011 a 2001 je dán vysokou mírou non-response na otázku národnosti (v roce 2011 činila 25,3 %, v roce 2001 pouze 1,7 %), částečně také více než třetinovým nárůstem počtu osob s moravskou národností a se zavedením možnosti uvést zároveň českou a moravskou národnost,“ uvádí Český statistický úřad ke sčítání lidu v roce 2011.

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.

14 komentářů

 1. Koukám, že datovazurnalistika.cz vypuští jednu kravinu za druhou. Výrok „za chvíli Češi v ČR nebudou doma“ nelze negovat grafem o občanství zde legálně pobývajících osob při vynechání těch nelegálních, ale o etnické příslušnosti, respektive o změnách jejího zastoupení. Takovou negací by byl např. graf o tom, že počet Čechů a asimilovatelných Evropanů v ČR na úkor jiných skupin roste.

  • Milý Jakube, samozřejmě že to jde. Češství totiž není striktně vázáno ani na národnost, ani na jazyk. Při sčítání lidu není národnost ani povinná kolonka, takže se s touto umělou kategorií nedá pracovat. Relevantní pro výpočty je občanství. Pro nelegální imigranty často nejsme cílovou, ale jen tranzitní zemí, takže i tato data jsou velmi zavádějící. Podle odhadů cizinecké policie připadá na každých deset cizinců v ČR jeden nelegální přistěhovalec.

   • Jenže výrok „za chvíli Češi v ČR nebudou doma” se zjevně neváže k držení uměle vytvořeného cárku papíru, ale právě k sociální realitě. Často bych tipoval, že i k Romům a jejich migrací či natalitou vzrůstajícímu počtu, bez ohledu na to, zda mají české, slovenské, rumunské či jiné občanství.

    Navíc ne každý, kdo má české státní občanství, se musí cítit automaticky Čechem, typicky např. moje vzdálená příbuzná má sice jen české občanství, ale považuje se za Slovenku žijící v ČR.

    • Něco ke genetice (výtah z Wikipedie):
     Podle moderních genetických výzkumů jsou Češi potomci Germánů, Slovanů a Keltů kteří v průběhu tisíciletí obývali území dnešního Česka.
     Češi mají vysokou frekvenci výskytu haploskupiny R1a – 34,2%. Podobně vysoké frekvence výskytu této haploskupiny existují mezi Slovany ve východní Evropě a v Indii.[11] Podle studie z roku 2000 má pak 35,6% českých mužů západoevropskou Y-DNA haploskupinu R1b[57], která je mezi Slovany vzácná.[12]

 2. Těžko reagovat grafem o etnické příslušnosti, která se „pro svou rozvolněnost v současnosti jako analytický nástroj nepoužívá“.
  Wiki: „Etnikum (z řeckého ἔθνος, ethnos, tj. lid) je souhrn jedinců sdílejících společnou etnicitu.[1] Používá se také jako synonymum pro etnickou skupinu, národ a kmen.[2] Příslušníky etnika spojuje pocit sounáležitosti, víra ve společný původ a dějiny, společné označení sama sebe neboli endoetnonymum, a kulturní prvky odlišující je od jiných etnik.[1]) Ve skutečnosti je představa společného genetického původu příslušníků jednoho etnika zavádějící, a to kvůli migraci a míšení různých etnik mezi sebou, a odborníci proto chápou etnikum spíše jen jako skupinu lidí, kteří sdílí společnou kulturu.[3] Členové etnika mohou žít i v dlouhodobém odloučení, například rozptýlení v diasporách. V českém prostředí se tento pojem používal především v 80. a 90. letech pro skupiny sdílející společnou kulturu, ale pro svou rozvolněnost se v současnosti jako analytický nástroj nepoužívá.“

 3. trocha kvasu celé těsto prokvasí. problém s radikálním islámem je ten, že nabádá k individuelním útokům ve jménu Alláha a jihádu. třeba autem. na to stačí i jediný muslim, nemusí být ani 1%. problém je islám, na vzdory tomu, že někteří sami muslimové nepovažují islámský stát a jejich představitele za „islámské“. jenže oni sami ano ;) a nevěřící se prý nemají vyjadřovat k tomu co islámské je nebo není, neboť tomu prý nemohou rozumět. tudíž dokud si sami mezi sebou nevyřeší co je dostatečně islámské anebo není, jestli do toho spadá také jihád nebo nespadá, neměli bychom ponechávat tu věc náhodě a nechat je, aby si tyto otázky víry silně kolidujícími se středoevropským humanistickým vnímámím světa řešili na naší půdě ;) tento graf je totální demagogií a nepochopením toho, o co v ve světě islámu jde. navzdory tomu, že je mi uprchlíků opravdu líto. prostě bych je nechal podepsat, že se vzdávají jihádu, pokud chtějí zde žít ;) a pak by se vidělo.

  • Otázka spíš zní, zda si naše (česká, evropská) společnost dokáže poradit s nebezpečným chováním obecně. Islám je oblíbený strašák, zatímco vedle toho společnost víceméně toleruje nebo se alespoň nijak neděsí ani krize vlastních hodnot, ani například velkého množství skandálního chování představitelů katolické církve: zneužívání a znásilňování dětí nebo středověké metody zneužívání žen v Irsku (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/214004-padle-zeny-drely-v-cirkevnich-pradelnach-irsko-odkrylo-bolavou-historii/). Až papež František v červenci 2014 alespoň přijal některé oběti zneužívání a odsloužil za ně mši. Výběr skandálů napříč zeměmi celého světa je zpracovaný například v této zprávě ČTK: http://m.ceskenoviny.cz/nejnovejsi/zpravy/papez-poprve-prijal-obeti-pedofilnich-knezi-odslouzil-za-ne-msi/1099700
   Samozřejmě nejde o to relativizovat jedno zlo jiným, ale není nám známo, že by se lidé nějak masověji obávali křesťanství, ačkoli řada zločinů zůstává stále nepotrestána a naše demokratická společnost si s nimi zatím moc neporadila. Co je nám blíž, toho se bojíme méně?

   • ale ano, relativizujete jedno zlo jiným zlem. můj známý se v irsku soudí s KC ohledně zneužívání jejími představiteli. a vypadá to, že vysoudí slušný balík, což bude stále chabou „odměnou“ za zlo způsobené. a KC bude platit. dovedete si představit, že by se oběti atentátu muslimslého fanatika soudili s místní muslimskou obcí, jak by to asi tak dopadlo? srovnejte počty zotročených dívek a chlapců v islámském světě a tom křesťanském, počty zabitých křesťanů pro svojí víru od představitel jiných náboženství (je toho denně strašný mraky) a počty zabitých muslimů např od křesťanů. nebe a dudy, vážená reakce. demagogie nad demagogii.

    • Když selže řada představitelů nějaké organizace a jejich „nadřízení“ je kryjí a jejich zločiny zlehčují, dá se tomu říkat systémová chyba. Jenže islámu je mnoho podob a jen zlomeček je teroristů, k nimž se navíc valná většina věřících nezná a odsuzuje je. Kolik českých a evropských obětí terorismu čeká na spravedlnost? Když spácháte zločin a prohlásíte, že jste to provedl třeba ve jménu Budhy, znamená to, že budhismus je militantní náboženství?

     • K militantní a radikální podobě islámu se nehlásí menšina, nýbrž většina muslimů. Islám je sám o sobě zaostalé, militantní a zlé vyznání. Když už jste narazil na toho Buddhu… kolik atentátů bylo spácháno ve jménu Buddhy? kolik ve jménu Krista? -Ano, můžete namítnout inkvizici a křižácké výpravy… ale to jsme více než 500 let zpátky… pokud islám hodlá praktikovat středověk, bude s ním tak i nakládáno. Tudíž bude vymýcen, od samotných kořenů, ze všech koutů světa. A to není xenofobní ani rasistický názor, to je realita, za kterou budme rádi.

 4. Použil jste znásilňování v katolické církvi jako argument a vložil jste mezi zločiny spáchané ve jménu islámu a křesťanského boha rovnítko. To vy mi vysvětlete, v čem by se zločin spáchaný ve jménu Buddhy od dvou zmíněných případů lišil.

  Já mezi těmito třemi náboženstvími narozdíl od vás, rovnítko nevidím. Když dva dělají totéž, není to totéž. Ano, označujeme křesťanství, buddhismus, islám slovem „náboženství“ stejně jako říkáme Karlovi Gottovi, Matce Tereze a Adolfu Hitlerovi „lidé“. Nicméně když znásilní člověka „křesťan“, činí to především díky prokazatelně škodlivému vlivu celibátu na lidskou psychiku a taky pro to, že to je prostě lidský rase, kterýmu uřezat ptáka málo. A to, že se k takovému činu odhodlal ve jménu boha může opravdu říkat jenom tomu nebohému chlapci, protože oběť může paralyzovat nejdříve psychicky formou vyvolání strachu a následným nabídnutím léku – a nikoli před soudem nebo dokonce svým nadřízeným. A když ho chytí, politika je tutlat, tutlat, tutlat, protože takovej člověk je prostě strašnej zmrd, lidská zrůda, která zneužila svoje postavení pro svůj vlastní „prospěch“. To že se to v KC snaží zametat pod koberec aby „nebyl skandál“ je věc známá.

  Islamistům ovšem takové „skandály“ nevadí a ještě se u toho rádi pochlubí svým bohem ;) vy jste viděl na internetu volně ke stažení katolický manuál jak zacházet s dětskými otrokyněmi, aby co nejdéle vydržely a byly na více použití? vy jste viděl katolický nebo budhistický videoblog jak správně a efektivně oddělit hlavu od trupu a neztupit přitom moc kudlu? Vy jste viděl katolického představitele nechajícího se natáčet na video s kalašnikovem vruce vraždíc protestanty nebo babtisty u nějaké jámy protože neuměli na zpaměť růženec a radostně u toho vraždění pokřikujíc Bůh je velký?

  Povídejte :D Vaše relativizace fenoménu zvaného ISLÁM je touto optikou velice úsměvná.

 5. Když se vytahovali, že jsou potomky bůhvíkoho, tak jsem se zeptal, zda serou zlatá hovna. Hned byl klid.

1 Trackback / Pingback

 1. Zajímavé zdroje k tématu předsudků a islamofobii « Hospodská zamyšlení - osobní blog Pavla Ungra

Reagovat

Váš e-mail nebude viditelný veřejně.


*