Analýza: Jakou řečí se vás snaží přesvědčit politické strany

Čím se vás strany snaží zlákat, abyste pro ně hlasovali? Co strany tvrdí samy o sobě na svých internetových stránkách a profilech na sociálních sítích?

Firma Yeseter Now vypracovala pro Aktuálně.cz analýzu, kterou vám předkládáme v přehledné formě tzv. word-cloudů doprovozených u každé strany vysvětlujícím komentářem. Data byla sbírána byla od září do současnosti.

ANOANO. Hnutí se soustředí na prezentaci svého lídra jako značky. Snaží se „hrát na lidovou notu“, oslovit co nejširší spektrum voličů, kteří jsou nespokojeni s politickou situací obecně. Prezentace na sociální síti Facebook je pojímána jako show svého druhu (odkazy na zábavní pořady, zveřejňování citátů, fotografií z rodinných archívů kandidátů, fotografie sugerující lídrovu pracovitost a další jeho údajné pozitivní vlastnosti, které odpůrci hnutí nejčastěji shazují s tím, že lídr hnutí byl agent StB).

Není patrný silnější důraz na konkrétní téma či programový bod. V debatách s voliči na sociálních sítích se hnutí konkrétnějším dotazům na to, co přesně by chtělo v Parlamentu prosazovat, spíše vyhýbá, na kritiku reaguje ojediněle. Fanoušci hnutí se projevují ke svým názorovým oponentům častěji spíš vulgárně, z hnutí je nikdo nereguluje. Zaznívají kritické hlasy, že administrátor stránky znemožňuje některým kritikům vkládat příspěvky.

ČSSDČSSD. Sociální demokraté pracují se svým volebním heslem, v němž se zavazují “prosadit fungující stát”. Soustředí se na postupnou prezentaci jednotlivých bodů ze svého programu. Jak je patrné z word cloudu, slovní zásoba je širší než u ANO, z nejvíce opakujících se slov je patrné vymezování se vůči ODS, nikoli vůči pravici obecně.

Zmínky o lídru strany Bohuslavu Sobotkovi vysoko převažují nad zmínkami o jeho stranickém konkurentovi Michalu Haškovi. Diskutující dostávají prostor pro konkrétní témata, například společné zdanění manželů, úvahy o zrušení církevních restitucí, exekuce, lichva, sociální dávky, ale také Evropská unie apod.

Hlavu vzhůruHLAVU VZHŮRU. Kromě velmi silné prezentace hnutí jako značky se v debatách velmi často vyskytuje strana ODS, což je dáno zejména lidmi, kteří se k hnutí připojili právě po odchodu z ODS. Jméno podporovatele hnutí Václava Klause, který nikam nekandiduje, se objevuje častěji než jméno Jany Bobošíkové coby lídra.

Jako silné téma se objevil výraz „metelesku blesku“, známý z filmu Marečku, podejte mi pero!, který nyní v agitační písni použil bývalý poslanec ODS Tomáš Úlehla, jenž za blok Hlavu vzhůru kandiduje. Spoluautor scénáře k filmu Zdeněk Svěrák, jehož jméno je na stránce hnutí rovněž velmi často zmiňováno, se chce s autorem písně soudit o své duševní vlastnictví, které bylo podle Svěráka zneužito. Hrozící soudní spor výrazně zastiňuje jiná témata hnutí.

KDU-ČSLKDU-ČSL. Strana KDU-ČSL se stále velice ostře vymezuje proti jakékoliv spolupráci s KSČM, ale i vůči komunistům a komunismu obecně. Programové body, o jejichž prezentaci strana usiluje, zůstávají v pozadí za tématem církevních restitucí, navracení majetku církvím. Převažují pozitivní zmínky o kandidátu Danielu Hermanovi, bývalém řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů. Silná programová témata KDU-ČSL, např. podpora rodin, zůstávají nevyužitá.

 

 

 

KSČMKSČM. Komunisté jsou propojeni se svým stranickými novinami (Haló noviny), což se odráží v celkovém diskurzu. Velmi častým výrazem je „ÚV“, případně ústřední výbor, na nějž se strana odvolává nejčastěji. K častěji skloňovaným osobám patří předseda Vojtěch Filip a prezident Miloš Zeman. Lídři krajských kandidátek zůstávají v pozadí. Reakce veřejnosti jsou vesměs nepříznivé, většina návštěvníků stránky připomíná zločiny komunismu. Strana s těmito návštěvníky ani jinými diskutujícími nijak nekomunikuje, zůstává u zveřejňování vlastních statusů.

ODSODS. Lídři krajských kandidátek, včetně lídra strany Martina Kuby, který zároveň vede kandidátku v jižních Čechách, zůstávají v pozadí za Miroslavou Němcovou. Strana se silněji vymezuje proti ČSSD než proti komunistům. Styl kampaně je podobný jako u hnutí ANO, strana nabízí veršovaná hesla, která jsou fanoušky přijímána pozitivně, fotografie kandidátů z různých společenských akcí.

Diskusí na své FB stránce se strana účastní, avšak citlivá témata ignoruje, na dotazy typu, jestli se strana hodlá očistit od „kmotrů“ či jakou konkrétně „pravicovou politiku“ bude prosazovat, strana nereaguje. Veršovaná hesla pak návštěvníky stránky inspirují k vlastní tvorbě: „Jsem člověk myslící a praštil bych vás palicí“. Řada návštěvníků stránky ODS se nechává slyšet, že stranu samotnou nepodporuje, jenom je zvědavá na její stanoviska k různým kauzám, které lidé připomínají.

PirátiPIRÁTI. V cloudu České pirátské strany dominují slova z názvu strany, jméno lídra Ivana Bartoše, mezi dalšími klíčovými slovy, která se často opakují, je internet, změnit, dredy, které nosí lídr Bartoš. Při bližším pohledu na fanouškovskou stránku na Facebooku piráti častěji mluví o vzdělanostní společnosti, svobodě informací, úctě a respektu ke všem lidem bez ohledu na jejich původ, věk apod. Pirátská strana aktivně komunikuje s návštěvníky stránky, reaguje i na kritické poznámky. Obrazová kampaň je přijímána spíše vlažně, diskutující stojí o věcné debaty o programu.

Velmi pozitivně je přijímáno stanovisko pirátů, že uveřejnění odkazu na internetu nesmí být trestné (jedná se o reakci na nejnovější verdikt Ústavního soudu, že umístit na internetu odkaz na místo, kde je možné stáhnout filmy, je trestný čin). Silnou podporu veřejnosti má také snaha pirátů, aby Česká televize znovu uveřejnila svůj článek o loňských studentských volbách, který nechala odstranit ze svých stránek.

Pravý blokPRAVÝ BLOK. Fanouškovská stránka Petra Cibulky je postavena na striktním antikomunistickém postoji lídra strany. V porovnání s ostatními stranami má jen zlomek počtu fanoušků a na Facebooku není příliš aktivní. V poslední době strana odkazuje na předvolební debaty, jichž se lídr strany účastní. Patrná je také snaha vymezit se vůči hnutí ANO. Cibulka odsuzuje Babišovo členství v komunistické straně a poukazuje na jeho spolupráci s StB.

Nově také odkazuje na zprávy o incidentu z předvolebního setkání s občany, odkud Babiš nechal vyvést muže, který se dotazoval na biopaliva a komunistickou minulost kandidátů Babiše a Teličky. Diskusím s návštěvníky stránky se strana nevyhýbá.

SPOZSPOZ. Strana práv občanů – Zemanovci se až v posledních dnech soustředí více na sebe; většinu sledovaného období se vymezovala vůči bývalému ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Představuje návštěvníkům své stránky volební lídry v jednotlivých krajích a svůj volební spot, v posledních dnech ale také sdílela oznámení, že „Občanské sdružení Přátelé Miloše Zemana, které podporuje i stranu Zemanovců, vydalo tiskové prohlášení, ve kterém odsuzuje všechny členy strany, kteří se v ní ocitli v názorové opozici a nyní na své kolegy útočí.“ Tuto názorovou roztříštěnost potenciální voliči registrují, z jejich ubývajících reakcí na stránce SPOZ lze dovozovat, že se stranou ve volbách příliš nepočítají.

SvobodníSVOBODNÍ. Strana svobodných občanů má na Facebooku jako jedno z nejsilnějších témat Evropskou unii. Drží se svých programových témat, tedy omezování vlivu státu, rušení některých úřadů. U fanoušků strany velmi silně rezonovala zpráva o výzvě bývalého prezidenta Václava Klause, aby ČR vystoupila z Evropské unie. Silně znát je rovněž antikomunistický postoj strany. Svobodní se v poslední době stále více vymezují vůči ODS a vůči hnutí ANO s tím, že – zjednodušeně řečeno – jediná autentická pravice jsou právě oni.

 

 

TOP 09TOP 09. Strana TOP 09 má na síti Facebook bezkonkurenčně nejvyšší počet fanoušků a je velice aktivní. Jejím sdělením dominují dvě jména: Kalousek a Schwarzenberg. Strana má jeden z nejbohatších slovníků, své statusy koncipuje jako vyprávění či popis každodenních událostí jednotlivých kandidátů, kteří se střídají v administraci fanouškovské stránky. Na podněty veřejnosti reagují, neomezují se jen na stručná předvolební hesla. Stránku provozují v pozitivním duchu.

 

 

ÚsvitÚSVIT. Podobně jako hnutí ANO, také Úsvit přímé demokracie svou fanouškovskou stránku pojímá jako lidovou show. Hnutí kritizuje současnou politickou situaci v obecné rovině, snaží se oslovit co nejširší spektrum voličů. Fotografie sugerující lídrovu „lidovost“, ochotu naslouchat voličům. Nerozebírá se zde soustavněji žádné konkrétní téma ani programový bod, sdělení často poukazují na „poměry“.

Jazyk příznivců hnutí je velice chudý, v podstatě se jedná jen o stručná sdělení typu líbíte se mi, budu vás volit. Obsahuje také opakující se výzvy, aby hnutí „zatočilo s nepřizpůsobivými“ a zabránilo „zneužívání sociálních dávek“.

ZeleníZELENÍ. Strana zelených provozuje na svých fanouškovských stránkách „kontaktní kampaň“, s návštěvníky diskutuje a také je zapojuje do své vlastní kampaně. Vyzývá své příznivce k větší angažovanosti, k pomoci s konkrétními věcmi (od rozdávání letáků po montáž pódia). Zelení postupně představují svůj volební program, reagují také na aktuální dění.

Citelné je vymezování se vůči hnutí ANO, resp. vůči jeho lídrovi, kterého zelení nepovažují za demokraticky smýšlející osobnost. S postupující kampaní slovník strany chudne, stále častěji zaznívají stručná sdělení či hesla.

 

ZměnaZMĚNA. Hnutí Změna vsadilo na politické osobnosti známé z regionů s tím, že již prokázaly svůj kredit. Fanouškovská stránka otevírá prostor pro nejrůznější témata, na která poukazuje nejen hnutí, ale i návštěvníci. Komunikace probíhá obousměrně, hnutí s návštěvníky debatuje, nevyhýbá se ani kritičtějším ohlasům, kterých je ale zanedbatelný počet.

Navzdory tomu, že hnutí otevírá i nepříjemná témata (například tzv. romskou problematiku), jako jediné politické uskupení má mezi fanoušky i návštěvníky velice silnou podporu (diskusní příspěvky mají velmi silné pozitivní ladění). Samotný počet návštěvníků ale vysoký není.

Zdroj: Aktuálně.cz

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.

Názor? Sem s ním!

Reagovat

Váš e-mail nebude viditelný veřejně.


*