Open data: ČR v čele mezinárodního projektu

Spolu se začátkem nového roku byl zahájen mezinárodní projekt „Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet“ (Otevřená crowdsourcingová data v oblasti kvality služeb vysokorychlostního internetu), jehož cílem je podpořit rozvoj otevřených dat v oblasti uživatelského měření vysokorychlostního Internetu. Během projektu spolufinancovaného Evropskou komisí v rámci programu Connecting Europe Facility budou rozvíjeny jak mobilní aplikace umožňující koncovým uživatelům snadné ověření rychlosti mobilního Internetu, tak především další související aktivity jako jsou analýzy naměřených dat, publikační činnost a další. Získaná data by poté mohli bezplatně využívat koncoví uživatelé, firmy a státní instituce.

„Podpora otevřených dat patří mezi oblasti, kterým se v CZ.NIC dlouhodobě věnujeme a jsem rád, že na základě spolupráce s Českým telekomunikačním úřadem na aplikaci NetMetr můžeme nyní celou oblast dále posunout. V rámci projektu se budeme věnovat též měření na pevných sítích za využití routerů Turris,“ říká Ondřej Filip, výkonný ředitel sdružení CZ.NIC.

Vedle správce české národní domény, který je lídrem projektu, jsou do jeho řešení zapojeni národní regulátoři pro oblast telekomunikací z České republiky, Slovenska a Slovinska a dále rakouská společnost Specure, která vytvořila základy mobilní aplikace, ze které vychází i český NetMetr.

„Náš úřad byl v České republice jedním z prvních, který začal masově zpřístupňovat svá data a stal se tak vzorem i pro další úřady. Nyní máme možnost své zkušenosti přenést i do dalších zemí Evropy a stát u zrodu standardizačních aktivit na evropské úrovni,“ uvádí Jaromír Novák, předseda Českého telekomunikačního úřadu.

Podle loňského hodnocení Evropské komise se v oblasti otevřených dat posunula Česká republika z kategorie „beginners“ do kategorie „followers“. Patříme tak spolu se Slovenskem a Lucemburskem k zemím, které udělaly v roce 2016 v této oblasti největší pokrok.

Aktivní roli České republiky v tomto projektu oceňuje také Michal Kubáň, národní koordinátor otevřených dat, který dodává: „projekt předložený sdružením CZ.NIC nám dává naději na další zlepšení a ukazuje, že Česká republika může v oblasti otevřených dat udávat směr, kterým by se mohly vydat i ostatní státy Evropy.“