FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 19/01/2017
70 views 3 min

Spolu se začátkem nového roku byl zahájen mezinárodní projekt „Open crowdsourcing data related to the quality of service of high-speed Internet“ (Otevřená crowdsourcingová data v oblasti kvality služeb vysokorychlostního internetu), jehož cílem je podpořit rozvoj otevřených dat v oblasti uživatelského měření vysokorychlostního Internetu. Během projektu spolufinancovaného Evropskou komisí v rámci programu Connecting Europe Facility budou […]

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 02/05/2015
98 views 4 min

Institut plánování a rozvoje (IPR) hlavního města Prahy zdarma zpřístupnil svá data o Praze. Díky tomu vzniknou nové aplikace pro obyvatele i návštěvníky Prahy. Otevřená data přivítají zejména vývojáři mobilních aplikací, studenti, novináři nebo datoví analytici.

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 01/09/2014
53 views 33 sec

Státní úřady a obce každodenně sbírají neuvěřitelné množství informací z oblasti školství, zdravotnictví či dopravy. Publikují-li tato data v otevřeném formátu, mohou z nich vznikat webové či mobilní aplikace užitečné pro nás všechny. Proto Fond Otakara Motejla pomáhá českým úřadům otevírat svá data. Přidejte se na www.otevrenadata.cz.

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 01/09/2014
45 views 2 min

Fond Otakara Motejla připravuje 2. ročník soutěže o nejlepší aplikace nad otevřenými daty. 10 vítězných projektů získá finanční a věcné ceny. Zahájení proběhne 2. 9. formou večírku, který propojí poskytovatele dat a tvůrce aplikací.

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 08/04/2014
34 views 9 min

Otevřená data jsou data veřejného a soukromého sektoru, která jsou volně k dispozici na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. Mohou být impulsem pro rozvoj nového podnikání a vznik pracovních příležitostí.

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 25/03/2014
91 views 27 min

Server Datová žurnalistika včera informoval, že Spojené státy jsou po Velké Británii druhou nejvyspělejší zemí co do otevřenosti dat veřejnosti. Proč ale data zpřístupňovat? Je to k něčemu? „Sdílení informací – tzv. open data – by mohlo pomoci spotřebitelům utrácet chytřeji, ale může pomoci i veřejným a soukromým institucím, aby odstranily své provozní nedostatky, jako například ve výrobě a plánování. Zisky […]

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 24/03/2014
82 views 20 sec

Nadace Open knowledge foundation sestavila tzv. Index otevřenosti dat (Open data index) a podle něj porovnala 70 zemí. Stále větší počet vlád z celého světa se zavazuje otevřít svá data veřejnosti, ale kolik dat je opravdu veřejných? Jsou vůbec k dispozici údaje právně a technicky použitelné, aby je občané, tedy celá občanská společnost, ale i podniky a firmy […]

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 23/03/2014
76 views 35 sec

Konferenci uspořádali Velvyslanectví Velké Británie, Nadace Otakara Motejla a poslanec Jan Farský (TOP 09), mezi mluvčími byl například Andrew Stott, poradce britské vlády pro transparentnost.

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 11/03/2014
55 views 2 min

Nečasova vláda se před třemi lety shodla, že právo na informace má v Česku velké mezery. Teď úředníci zjistili, že to neumějí spravit. Alternativy k současnému stavu, jako zřízení infoombudsmana nebo zavedení sankcí, přitom odmítají. Právo na informace státní správy zaručuje Listina základních práv a svobod. K jejich získání slouží infozákon neboli zákon o svobodném […]

FEATURED
Datová & kontextová žurnalistika
- 05/03/2014
70 views 5 sec

Ministr vnitra stahuje připravovanou novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. S ní půjde k ledu i analýza, zda Česko potřebuje informačního komisaře. Znamená to, že dostat se k informacím, které vám úřad nechce vydat, bude nadále téměř nemožné.