Přistřižená křídla žen

Ještě úplně neodezněla debata kolem navržené eurokomisařky Věry Jourové, v níž se oprášila tradiční témata, jako je rovné zastoupení žen a mužů v klíčových pozicích, rovné odměňování, penalizace žen za jejich mateřskou roli apod. Jako vodítko k nadcházejícím debatám o ženách nejen v politice, ale také o jejich obrovském nevyužitém potenciálu může posloužit analytické video, které k letošnímu Mezinárodnímu dni žen připravili bývalí kolegové z deníku The Guardian Mariana Santos a Simon Rogers.


 

Tak si to shrneme:

 

 • Na světě žije 865 milionů žen, které mají potenciál přispívat do svých národních ekonomik. 812 milionů z nich žije v rozvojových zemích. V příštím desetiletí bude těchto žen celá miliarda.
 • Postavení žen se v různých zemích liší; některé země se k ženách chovají rovněji jako k mužům, jiné nikoli.
 • Rozdíly mezi pracujícími muži a pracujícími ženami existují i v nejvíce rozvinutých ekonomikách.
 • Momentálně tráví ženy dvakrát tolik času domácími pracemi než muži a čtyřikrát více času než muži péčí o děti.
 • A právě teď v nejvíce rozvinutých ekonomikách na světě v průměru 15% rozdíl v tom, kolik muži a ženy vydělávají.
 • Třetina tohoto rozdílu v odměňování je způsobena tím, co Mezinárodní měnový fond nazývá „profesní segregace a zkrácená pracovní doba“, jíž trpí právě ženy.
 • Platy mladších žen nejsou tolik rozdílné od platů mužů; rozdíly strmě narůstají s tím, jak ženy rodí děti. Tento „trest za mateřství“ se odhaduje na 14 % napříč zeměmi OECD.
 • Podíl žen na ředitelských postech v 500 společnostech sledovaných ratingovou agenturou Standard & Poor’s jsou pouhá 4 %.
 • Ve 27 zemích Evropské unie je tvoří ženy jen čtvrtinu podnikatelů se zaměstnanci.
 • Ženy nedávnou ekonomickou recesi pocítily podstatně více než muži. V roce 2011 míra nezaměstnanosti žen ve Spojených státech i nadále rostla, ačkoli nezaměstnanost mužů poklesla.
 • Škodíme sami sobě. Jen tím, že bybylo na trhu práce tolik žen jako mužů, by se mohla vylepšit ekonomika zvýšením hrubého domácího produktu.
 • Pouze 20 % národních parlamentních křesel po celém světě je obsazeno ženami.

 

Polovinu světové populace tvoří ženy. Avšak pouze jedna z pěti žen světovou populaci reprezentuje.

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.