Kdo z kandidátů na prezidenta je favorit na českém internetu?

Analýza shrnuje počty příspěvků o jednotlivých kandidátech, kteří splnili zákonný limit 50 000 podpisů (před vyhodnocením ministerstva vnitra), ladění těchto  příspěvků (pozitivní, neutrální, negativní) a řadí tyto kandidáty podle tzv. indexu popularity, zohledňujícího oba ukazatele, tj. počet zmínek i jejich sentiment. Kandidát s nejvyšším indexem popularity má nejvyšší šance na zvolení.

Analýza je pak zpřesněna o hodnotící adjektiva (např. nepřijatelný, zkorumpovaný, důvěryhodný, přijatelný apod.), která se nejčastěji vyskytují v souvislosti s jednotlivými kandidáty a podle nichž je následně sestaven tzv. rating těchto osobností.

1. O kom se mluví
Z celkového počtu 349 922 relevantních příspěvků (tj. týkajících se prezidentských voleb) se jich 63 080 bezprostředně týkalo některého z jedenácti prezidentských kandidátů.

V období od 1. do 27. prosince 2012 se jich 23 % bezprostředně týkalo Miloše Zemana, 19 % Tomia Okamury, 14 % Jana Fischera, 9 % Vladimíra Franze, 8 % Jiřího Dienstbiera, 7 % Karla Schwarzenberga atd.

Listopad 2012:
Z celkového počtu 111 960 relevantních příspěvků (tj. týkajících se prezidentských voleb) se jich 42 172 bezprostředně týkalo některého z jedenácti prezidentských kandidátů, kteří splnili zákonný limit 50 000 podpisů (před vyhodnocením ministerstva vnitra). Z nich se pak 19 % přímo týkalo Tomia Okamury, 18 % Jany Bobošíkové, 16 % Jana Fischera, 14 % Miloše Zemana, 10 % Vladimíra Dlouhého, 7 % Karla Schwarzenberga atd.

Oproti předchozímu měsíci (graf níže) v listopadu výrazně stoupl podíl zmínek zejména o trojici kandidátů vyloučených z volby ministerstvem vnitra: T. Okamurovi, J. Bobošíkové a V. Dlouhém. Například Miloš Zeman se v listopadu propadl z prvního až na čtvrté místo.

 

2. Jak se o kandidátech mluví (analýza sentimentu)

 

V porovnání s předchozím měsícem si například o sedm procentních bodů polepšila Jana Bobošíková či Vladimír Franz, který získal hned deset procentních bodů k dobru.

3. Index popularity

Za nejúspěšnějšího kandidáta, tedy takového, který má nejvíce preferencí veřejnosti v daném období pak považujeme nejen nejlépe vnímaného, ale také toho, o kterém se nejvíc mluví. Pro výpočet tzv. indexu popularity použijeme prostý součin naměřených hodnot a ten vydělíme 100, například u Jiřího Dienstbiera (2745 * 0,499)/100 =  13,7.

Index popularity – výpočet:

(SV * PS)/100

SV – share of voice
PS – positive sentiment

Seřadíme-li kandidáty sestupně podle získaného indexu, získáme tyto favority voleb podle uživatelů českého internetu:

 

Vztaženo na konkrétní události v jednotlivých obdobích (měsících, týdnech, dnech) pak můžeme sledovat, co přesně ovlivnilo index konkrétního kandidáta.


4. Na kterých doménách se o kandidátech nejvíce diskutuje

V listopadu se diskuse o prezidentských kandidátech masivněji přesunuly na Facebook.

5. Jak se o kandidátech mluví

Následující grafy ukazují, v jakém počtu se vybraná hodnotící adjektiva (první čtyři negativní, druhá čtyři pozitivní) vyskytují ve sledovaném období od října do prosince 2012 v bezprostřední blízkosti jednotlivých kandidátů.