Přímá volba prezidenta

První přímé prezidentské volby v historii České republiky znamenaly průlom v tom, jakou roli v kampani před nimi sehrál internet a sociální sítě. Online deník Aktuálně.cz se proto rozhodl připravit ve spolupráci s firmou Yeseter Now unikátní grafickou aplikaci, která důkladně a přehledně monitorovala, jak se o jednotlivých kandidátech na úřad prezidenta na českém internetu a sociálních sítích hovořilo a diskutovalo. Aplikace nabízela čtenářům možnost sledovat vývoj internetové „popularity“ den po dni, sledovala však také to, v souvislosti s jakými tématy se o kandidátech hovoří a jak pozitivně nebo negativně lidé kandidáty jako experty na danou oblast vnímají. Pro Aktuálně.cz šlo o první experiment tohoto druhu, který se s ohledem na čtenářský ohlas jednoznačně povedl.

Pavel Tomášek, šéfredaktor Aktuálně.cz

Download:

Případová studie – přímá volba prezidenta ČR