Poručík Maury: Otec vyhledávačů a sociálních sítí

Mohlo by se zdát, že vytěžování informací z internetu a sociálních sítí jsou atributy dnešní doby. Ale není tomu tak. Jejich kořeny vedou do Spojených států XIX. století za námořním poručíkem Matthew Fontaine Maurym. Ten se, kromě jiného, proslavil na poli námořní meteorologie, kartografie a oceánografie.

Maury, který se ve svých 33 letech, po úrazu nohy, musel vzdát aktivní námořní kariéry, důkladně zmapoval mořské proudy a větry světových moří a oceánů – a je autorem mnoha transoceánských plavebních cest. Včetně objevu Severozápadní cesty nad Severní Amerikou, která propojuje Atlantik s Pacifikem, za čím stojí studium deníků z velrybářských lodí a harpun nalezených v tělech těchto kytovců. Mimochodem, zjištění skutečnosti migrace velryb pochází také z Mauryho dílny. Prostě jí vyčetl ze záznamů deníků velrybářských šífů.

Jak ale tady to všechno souvisí se sociálními sítěmi? Jednoduše. Maury věděl ze svých plaveb, že v lodních denících bývá zaznamenáno mnoho důležitých pasáží cest, kdy posádky překonávaly četná kritická místa plavby. Ke svým výzkumům potřeboval prostudovat tisíce deníků a map. Jak se k nim ale dostat? Motivoval kapitány k pedávání svých plavebních záznamů a zřizoval první mezinárodní společenství na poli oceánografie a meteorologie. Například v Bruselu roku 1853 inicioval deklaraci universálního systému v oblasti meteorologie. Námořní observatoř, za kterou stál, pak schraňovala až tři čtvrtiny všech tehdejších informací z různých laboratoří a lodí, které šťastně dopluly do domovských přístavů.

V jednom z dopisů svému bratranci, Maury píše: Vzbudit se tak jednoho rána s vědomím, že je naše země osvobozena od otroctví!

Snad k tomu přispějí i sociální sítě. Poručík Maury se o ně zasloužil nemalou měrou.