Milada Horáková: Co jste nevěděli o jejím životě

Milada Horáková, rozená Králová

Česká právnička a politička, obhájkyně lidských práv a bojovnice za ženskou emancipaci se narodila 25. prosince 1901 v Praze. Z rodiny si odnesla vlastenectví, touhu po svobodném českém státě, smysl pro spravedlnost a silné sociální cítění. Odvážně prosazovala své ideály a obětovala se pro druhé.

Rovnoprávnost žen, lepší práce i podmínky při výchově dětí

Až do roku 1939 pracovala na Ústředním sociálním úřadě pražského magistrátu, byla velmi aktivní v ženském hnutí. Mnoho let byla jednatelkou v Ženské národní radě a věnovala se otázkám rovnocenného postavení žen s muži. Snažila se přispět ke zlepšení profesního uplatnění žen i jejich role při výchově dětí. [více]

První trest smrti odvrátila

Po nacistické okupaci jednala tak, jak jí velelo její povahové založení a názorová orientace. Našla spojení na odbojové hnutí v okruhu skupiny Petiční výbor Věrni zůstaneme, sdružující především členy předválečných socialistických stran. Obstarávala byty pro lidi v ilegalitě a sama často jezdila na venkov, kde zakládala kluby Ženské národní rady, jejichž členky se měly zabývat přepravou tiskovin a pomáhat ohroženým lidem při přechodu přes hranice. [podrobnosti]

Vstup do politiky a práva žen a dětí

Jako poslankyně svůj čas nevěnovala pouze práci parlamentní, ale také předsedala Radě československých žen. 26. května 1946 se konaly řádné volby do Ústavodárného národního shromáždění, které v českých zemích vyhrála s velkým náskokem KSČ.

Tělo Milady Horákové a dalších tří popravených (Záviše Kalandry, Jana Buchala, Oldřicha Pecla) bylo tajně zpopelněno ve strašnickém krematoriu, rodina se nesměla zúčastnit pohřbu a urnu jí nevydali. Bohuslav Horák se o popravě své manželky dozvěděl z rádia v uprchlickém táboře v Německu. Za pár let se odstěhoval do USA, kam ho v roce 1968 následovala i dcera Jana. Dopisy její matky jí komunisté nikdy nevydali; obdržela je až v roce 1990 od ministryně spravedlnosti Dagmar Burešové.

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.