Koho chrání policie?

Třiadvacátého dubna si policejní hlídka všimla mladíka zanedbaného zevnějšku, spícího poblíž prodejního pultu ve fastfoodu na pražské Florenci. Policisté se rozhodli spáče vzbudit, neboť nebylo zcela zřejmé, zda dotyčný nemá například zdravotní problémy, nebo zda nemůže být nebezpečím pro své okolí.

Zde je na místě připomenout, že smíšené hlídky policistů a vojáků jsou jedním z preventivních protiteroristických opatření.

Mladíka se nejprve vzbudit nedařilo, hlídka byla v tomto směru úspěšná až po několikerém pokusu. Poté byl kontrolovaný vyzván k předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti. Této výzvě ale odmítal opakovaně vyhovět, kdy policistu a vojáky častoval celou řadou hanlivostí, až vulgárností.

Následně byl čtyřiadvacetiletý muž upozorněn, že pokud nepředloží odpovídající doklad, nebo alespoň neposkytne své nacionále k ověření totožnosti v evidenci obyvatel, bude předveden na policejní služebnu. Policista ho vyzval konkrétně slovy „Jménem zákona mi předložte Váš doklad totožnosti, jinak budete předveden k prokázání totožnosti na MOP Karlín! Pokud budete klást odpor, může být použito proti Vaší osobě donucovacích prostředků!“

Ze zveřejněných záběrů je zřetelné, že se kontrolovaný dokonce snaží z místa zákroku odejít, přičemž naráží do zakročujícího policisty a vojáků smíšené hlídky. Tímto jednáním se snažil vyhnout se shora zmíněnému předvedení na policejní služebnu, na které ale i tak skončil, avšak za mnohem dramatičtějších okolností, ke kterým nemuselo vůbec dojít, pokud by se choval k mužům zákona s odpovídajícím respektem a hlavně v souladu se zákonem.

Po předvedení na služebnu byla totožnost mladíka ověřena a ten byl, po zadokumentování celé věci, ze služebny následně propuštěn.

Ještě před svým odchodem předvedený svého jednání ve fastfoodu litoval, kdy sám uznal, že to byla z jeho strany lidsky řečeno hloupost. V samotném závěru se policistům dokonce za své chování omluvil.

Také se musíme ohradit proti tvrzení, že některý z přítomných, tedy policista nebo vojáci, by se od tohoto zákroku jakkoliv distancovali. Z jejich úhlu pohledu se jednalo o zákrok na odpovídající profesní úrovni, kdy si všichni zainteresovaní stojí za tím, že jednoznačně respektovali literu zákona a prováděli zákrok proti člověku, který si počínal protiprávně.

Stejně zní i závěr kontrolních orgánů, které posléze zákrok smíšené hlídky hodnotily. Ty konstatovaly, že hlídka dosáhla účelu sledovaného zákonem v souladu s právními normami a ve svém jednání nijak nepochybila.

Ve světle těchto shora uvedených informací nechám na každém, ať si sám vytvoří názor na informace prezentované v úvodu zmíněným „médiem“.