Češi si informací na internetu cení na 29 tis. Kč ročně

Čistá hodnota informací, které Češi získávají on-line, podle evropské studie mírně převyšuje 29 tisíc korun.

Nová evropská studie společnosti The Boston Consulting Group (BCG), jež byla připravena ve spolupráci s Googlem, se zaměřila na tzv. spotřebitelský přebytek z on-line a off-line médií. Tento přebytek je definován jako rozdíl hodnoty, kterou spotřebitel produktu přisuzuje, a ceny, za kterou jej reálně kupuje. Ve studii s názvem „Posun hodnot: Evropští spotřebitelé si osvojují online média“ je analyzována situace na vzorku sedmi tisíc respondentů z devíti evropských zemí. Kromě České republiky proběhla analýza také ve Francii, Německu, Itálii, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Švédsku a  Polsku.

„Vzhledem k množství mediálního obsahu dostupného v Evropě jsme očekávali velký spotřebitelský přebytek,“ uvedl Paul Zwillenberg, partner BCG a spoluautor zprávy. „Co je pozoruhodné, vzhledem k relativnímu mládí internetu, je to, že spotřebitelský přebytek u on-line médií překonal nebo se téměř vyrovnal spotřebitelskému přebytku u off-line médií v každé zemi, v níž průzkum proběhl. Konzumace médií v Evropě se přesouvá on-line a její ekonomická hodnota ji následuje.“

 

Spotřebitelský přebytek v Evropě a České republice

Podle studie BCG získává průměrný evropský spotřebitel dohromady z on-line a off-line médií čistou hodnotu, neboli „spotřebitelský přebytek“, ve výši asi 53 tisíc Kč (2 100 eur) ročně. Spotřebitelský přebytek pouze z on-line médií v těchto devíti zemích činí průměrně 27 307 Kč (1 077 eur). Nejvyšší spotřebitelský přebytek získávají evropští spotřebitelé z  on-line obsahu generovaného uživateli a sociálních sítí. Je to přibližně 30 procent z celkového přebytku u on-line médií.

V České republice představují nyní on-line média 63 % spotřebitelského přebytku ze všech médií. Hodnota, na kterou čeští spotřebitelé oceňují informace načerpané z on-line médií, je o 29 132 Kč vyšší než částka, kterou za ně reálně platí. Spotřebitelský přebytek z on-line i off-line médií dohromady činí u českých spotřebitelů zhruba dvojnásobek, tj. 46 627 Kč ročně.

 

Postoj Čechů k on-line obsahu

Češi, stejně jako Poláci, Italové a Irové, jsou nadšení ze široké škály novinek a zábavy, ke které mají přístup. Navíc si on-line médií cení i ze společenských a historických důvodů, zejména kvůli svobodě projevu.

V České republice si 67 % spotřebitelů myslí, že mají přístup ke kvalitnějšímu on-line obsahu než před třemi lety, ve zbývajících zemích se tento podíl pohyboval v rozsahu od 65 do 78 procent. Více než polovina respondentů (55 %) očekává u on-line médií další zlepšování, v ostatních zemích však tento podíl dosahoval i 72 %. U 68 % Čechů převládá pozitivní postoj k internetu nad obavami ze souvisejících rizik, podobně pozitivní přístup sdílí výrazná většina spotřebitelů v téměř všech zemích (až 75 procent).

„Evropané již dnes získávají v on-line prostoru významnou hodnotu – od publicistiky, přes hry až po sociální komunikaci. Tato hodnota se bude dále zvyšovat, pokud se rozšíří vysokorychlostní přístup k internetu a bude k dispozici více obsahu,“ komentuje Eva Martinicová, Policy Manager ze společnosti Google, která na studii spolupracovala.

Zdroj: Mediaguru