Home

Ve kterých zemích letos dojde k převratu?

Při odhadech politického vývoje v konkrétních zemích se mnohdy přeceňují nebo naopak podceňují lokální události a méně se přihlíží k okolnímu či celosvětovému dění, které může dát místnímu dění  zcela odlišnou dynamiku. To jsou hlavní důvody, proč v […]