Tisíce Čechů se přiklánějí k radikálním muslimům

Tisíce, v tuto chvíli už možná desetitisíce českých mužů se hromadně přiklánějí k radikálním muslimům. Celá akce vznikla spontánně v diskusích na zpravodajských serverech a sociálních sítích. „Uvědomili jsme si, že až na několik málo bodů mezi námi nepanuje žádný zásadní názorový rozkol, ba dokonce se v mnohém inspirujeme a doplňujeme. Já osobně bych například ženy hned nekamenoval, ale takový výprask považuji za účinné výchovné opatření,“ říká Karel Hradský, jeden z prvních mužů, kteří se k iniciativě připojili.

Musíme je ochránit

„Děláme to v zájmu našich českých žen,“ vysvětlil naší redakci jeho kolega Petr Kohout, který se snaží ještě nerozhodnuté muže aktivně přesvědčovat ve své pracovní době a někdy i po ní. Nejen on, ale i další oslovení muži uvádějí, že na podporu lidských práv nelze rezignovat ani v podmínkách méně příznivých. Zejména nyní, kdy se stále silněji rozmáhá přesvědčení mnoha žen, ale překvapivě i řady mužů, že by měly mít stejné příležitosti a možnosti jako muži. Výsledkem by čím dál častěji byly starosti způsobené nejen sobě samým, ale i rodinám, přátelům a mnohdy i českému státu. Ženská práva jsou lidská práva a ženy mají právo na život v bezpečí. Není možné, aby se svou nerozvážností dostávaly do potíží. Je třeba je chránit, mnohdy i před nimi samými.

Nevzpírejme se přirozenosti

Muži upozorňují, že ženy například nikdy nedosáhnou úrovně mužské racionality, což je biologicky dané, a je nutné v tomto směru šířit osvětu. Poukazují třeba na vzdělání. I když je ženám v hojné míře dopřáváno, ony si pak naprosto nelogicky chtějí budovat kariéru, která jim stejně nevydrží, protože žena je především matka. A muž, jak známo, rodit ani kojit zkrátka nemůže. Dokonce se chtějí dostávat do vedoucích pozic, ale vůbec jim nedochází, že v takovém případě by jejich péče o manžela a děti dosahovala velmi nízkých kvalit.

„Ony by se nám také začaly víc a víc toulat po světě, což jim jako krajní nezodpovědnost někdo musí rázně rozmluvit,“ dodává Petr Kohout s tím, že ze strany žen je cestování bez mužského doprovodu jen nepovedená snaha dokázat, že mezi pohlavími není rozdíl. „Přitom je nesčetněkrát všude psáno, že islamisté se chovají k příchozím ženám obecně mírněji než k příchozím mužům, ale dokonce i mírněji než mnozí západní muži. Proto mají ženy východ a východní učení tak rády. A my bychom na toto rádi naše kolegy upozornili a pokusili se jim vysvětlit širší kontext.“

Ženy se musí přizpůsobit

Jeden z bodů, na němž představitelé obou kultur nyní začínají pracovat, se týká ženského ošacení a pokrývek hlavy. Na konkrétních podobách se sice obě strany výrazně rozcházejí, panuje však zásadní shoda v tom, že se žena musí přizpůsobit zejména tradicím a kultuře, do níž se narodila. V praxi by to vypadalo tak, že bude náležitě informována o svých kulturních kořenech a zvyklostech v příslušné oblasti, které bude povinna bezvýhradně akceptovat stejně jako všechny její generační předchůdkyně. Pohyb ženy samostatně mimo katastr obce bude vyloučený, nebude tedy moci dojít ani k nežádoucím střetům kultur, natožpak k jejich míšení, což by vyvolalo iracionální chaos.

Ženy se musí důstojně držet rolí, které jsou jim přirozeně předurčeny. Měly by se také vyhýbat řízení vozidel, zejména motorových a společnost by na prověřenou lidovou moudrost „ženská za volantem – auto bez řidiče“ podle členů hnutí rozhodně neměla zapomínat. Muži poukazují také na to, že i v tradičních českých pohádkách je to zřetelně popsané: pokud vůbec někdo vyráží do světa, je to Honza. Osoby ženského pohlaví nejčastěji buď čekají na zámku, unesené v dračí sluji či ve věži černokněžníka a nebo se starají o hospodářství.

Snad není pozdě a civilizace nezanikne

„Kdejaká uřvaná – nebojme se to slovo vyslovit – feministka odmítá akceptovat, že mezi mužem a ženou jsou rozdíly. Není podstatné jaké, ale to, že jsou a vždycky budou – a je to tak správně! Právě díky snaze o stírání těchto rozdílů je dnešní civilizace a vztahy mezi muži a ženami ve slepé uličce,“ uzavírá debatu Libor Hložek, další angažovaný muž, a dodává, že kdyby byli muži i ženy naprosto stejní, měli stejné možnosti a schopnosti, jednoduše by se nepotřebovali. Je důležité rozlišovat mužské a ženské role a činnosti proto, aby se muž a žena potřebovali. Právě díky popírání tohoto základního faktu nám přibývají ženy chovající se jako muži a muži chovající se jako ženy. Že to spěje k záhubě naší civilizace, je evidentní. Právě proto se nám barevně mění populace, přestože absolutní čísla jsou téměř stále stejná.

 

Ilustrační foto: ČTK

3 komentářů

  1. uvědomte si že za poslední léta bylo přímo či nepřímo postiženo státními lichvářskými exekucemi kolem 3 miliónů lidí a tito lidé v sobě drží nesmírný vztek a nenávist k státnímu zřízení a souhlasili by s tím, že kdyby tu vládli islamisté tak aby všem exekutorům a soudcům uřezali hlavy

  2. Těžko říct jestli je v americkém formátu. Ale vzhledem k výskytu 24 na pozici měsíce to bude datum 1.4.2015.
    (promiňte mi, ale někde autor webu nemá lokalizované dny a je to v an. formátu, to na celý portál hází neprofesionální dojem.)

Reagovat

Váš e-mail nebude viditelný veřejně.


*