Otevřená data v ČR – aktuální stav v březnu 2013

Hub future 14. 3. 2013. Martin Nečaský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se zaměřil na závazky české vlády v oblasti otevřených dat a představil současné projekty vysokoškolských pracovišť vedoucí k využití otevřených dat ve státní správě a konkrétní příklady aplikací.