Portfolio

Kateřina Mahdalová

Jsem datová novinářka. Vždycky mě bavily jazyky, ale také matematika a přírodní vědy. Nebudete tomu věřit, ale maturovala jsem na děčínském gymplu z češtiny, angličtiny, biologie a chemie.

 

Zajímá mě mediální gramotnost, data – jejich získávání, zpracování, vizualizace, interpretace, plus vzdělávání a technologie, které s tím vším dost souvisejí. A asi tak milion dalších věcí, o kterých se postupně rozepíšu.

 

Původně jsem z Děčína, ale dlouho jsem žila v Praze a nakonec jsem se usadila ve Vídni.

 

Studovala jsem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, na Kalifornské univerzitě v San Diegu a taky na Literární akademii Josefa Škvoreckého, odkud jsem vyjela v programu Erasmus na Bangor University v severním Walesu. A právě tady jsem před více než deseti lety objevila obor, který se jmenuje datová žurnalistika.

 

Můj studijní modul se jmenoval Creative Industry a díky němu jsem poprvé „přičichla“ k tvorbě videa a také k datovým vizualizacím. Tou dobou začal vycházet v deníku The Guardian jejich slavný Data Blog a já věděla, že přesně tohle chci dělat.

Věnuju se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápu jako službu veřejnosti.

 

Vytvořila jsem stovky vizualizací a analýz, založila jsem web datovazurnalistika.cz (na kterém zveřejňuji i toto portfolio), vedla jsem datové projekty v ČTK a spolupracovala či nadále spolupracuji s významnými  českými, slovenskými i světovými médii a agenturami (SeznamZpravy.cz, Aktuality.sk, SME.sk, Deutsche Presse Agentur, Austria Presse Agentur a dalšími).

 

Za svou práci jsem byla nominována na Novinářskou cenu za roky 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé v kategorii Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek. Za rok 2020 jsem si v kategorii Inovativní online žurnalistika odnesla vítězství.

 

Miluju data a jejich vizualizace, publikování informací v širším kontextu, stále se učím a jen tak se nevzdávám.

 

Hodně mi rezonuje tohle novinářské motto: Tvrdí-li někdo, že venku prší, a tvrdí-li někdo jiný, že svítí slunce, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.

Moje hlavní motivace ke studiu a další cíle:


Zájem o oblast informačních technologií, vizualizaci dat, design služeb, e-learning, programování, moji milovanou literaturu a mnoho dalšího.

 

Stát se zase aspoň na čas součástí akademického prostředí a podílet se např. na výzkumech a různých dalších univerzitních projektech.

 

Setkání s novými lidmi, navázání nových kontaktů, snaha více vystoupit ze své generační „bubliny“.

 

Osvojení si nových dovedností a získání nových znalostí v oblasti informačních technologií.

 

Získání dalších technických a analytických dovedností.

Přehled studia

1. semestr

Seminář
k diplomové práci I.

ISKM04

Učící se společnost

ISKM06

Literatura, kultura
a humanitní vědy

ISKM07

Angličtina

pro informační studia a knihovnictví

ISKM09

Informační chování

ISKM10

VideoLab

Ateliér tvorby edukačních videí

ISKM66

Co říkají obrazy?

Čtení a tvorba vizuálních informací

ISKM71

Kurz rozvoje
digitálních kompetencí

KPI33

2. semestr

Praktikum online tutora

ISKB78

Informační vědy

ISKM01

DISRI
Design informačních služeb...

ISKM02

Literatura,
knihovní procesy a trh

ISKM03

Seminář
k diplomové práci II.

ISKM08

Nástroje a metody
datové analytiky

ISKM55

Vizualizace dat

ISKM56

Online vzdělávání:
od designu k praxi

ISKM58

Python
pro neprogramátory

ISKM80

Propagace
na sociálních sítích

ISKM81

DigCompEdu:
Technologie ve vzdělávání

KPI55

3. semestr

Úvod do prompt engineeringu

DESB80

Obrazová sémiotika

DU2322

Digitální wellbeing

ISKB80

Seminář
k diplomové práci III.

ISKM13

Média
v informačním věku

ISKM38

Informační společnost

ISKM64

VideoLab

Ateliér tvorby edukačních videí

ISKM66

Vizualizační praktikum

ISKM83

Kreativní práce s informacemi

KPI22

Metody kritického myšlení

MKM11

Multimédia ve výuce

C7660

4. semestr

herna

4
1
a
7