Madeleine Albrightová opravdu nejde studovat do Glasgow

Milí čtenáři, máme pro vás dvě zprávy: dobrou a špatnou. Dobrá zpráva je, že se nikdo nepozastavuje nad věkem bývalé ministryně zahraničních věcí USA v souvislosti se studiem, špatná je, že jen málokdo je ochoten nebo schopen zprávu prověřit a mediální gramotnost mnoha lidí a bohužel i mnoha redakcí se limitně blíží nule (což nás inspirovalo k rozhodnutí, že jako číslo dnešního dne vyhlašujeme 0, slovy: nulu). Nekritické sdílení lživých zpráv mnohé připravuje o informaci (pravda, méně chytlavou), že stipendium, které má údajně Madeleine Albrightová čerpat, pouze nese její jméno.

Děkujeme za pozornost a přikládáme tiskovou zprávu Ministerstva zahraničních věcí ze září 2010.

Doktorandské stipendium  v Glasgow

12.09.2010 / 12:49

(původní zdroj na webu MZV)

Dne 9. září 2010 se na univerzitě v Glasgow uskutečnilo slavnostní ustavení doktorandského stipendia v oboru českých studií pojmenované po Madeleine Albrightové, bývalé ministryni zahraničních věcí USA. Nově založené stipendium, které je čtyřleté a bude zahájeno v září 2011, má obrovský význam pro budoucnost nejen českých, ale i středoevropských studií na univerzitě.

Návštěva Madeleine Albrigtové byla očekávanou událostí důležitého významu, kterou připravovalo velvyslanectví České republiky ve spolupráci s University Glasgow dlouho dopředu. Bývalá ministryně zahraničních věcí USA Madeleine Albrightová navštívila univerzitu v doprovodu velvyslance Michaela Žantovského a honorárního konzula v Edinburghu Paula Millara. Společně s rektorem univerzity Antonem Muscatellim měli možnost ještě před začátkem slavnostní akce navštívit rozsáhlou sbírku glasgowské univerzitní knihovny věnovanou českým studiím doplněnou výkladem seniorního lektora bohemistických studií v Glasgow J. Čulíkem. Samotné slavnostní ustavení bohemistického studia probíhalo ve velice přátelské atmosféře za účasti rektora univerzity, velvyslance M. Žantovský a M. Albrigtové, která vyjádřila hlubokou vděčnost, že může svoje jméno propůjčit doktorandskému stipendiu na univerzitě, která klade velký důraz na kvalitu své akademické práce a studium slovanských jazyků a kultur včetně českých studií. V závěru poděkovala české vládě, zahraničnímu výboru PSP ČR a ministrovi zahraničních věcí za úsilí, které vynaložili v souvislosti se vznikem stipendia.

Ustavení doktorandského stipendia v oboru českých studií bylo schváleno Usnesením č. 240 zahraničního výboru PSP ČR dne 11. listopadu 2009 ve výši 15 000 eur ročně. Doktorandské stipendium Madeleine Albrightové v oboru českých studií, které bude zahájeno v září 2011, bude prozatím pokrývat náklady jednoho studenta po dobu čtyř let.

 

Foto: www.womensjourneyconference.com

Kateřina Mahdalová 195 článků
Novinářka. Autorka a šéfredaktorka webu datovazurnalistika.cz. Věnuje se zejména analytické, kontextové a datové žurnalistice, za niž byla v roce 2015 nominována na Novinářskou cenu OSF v kategorii Inovativní online žurnalistika.

Názor? Sem s ním!

Reagovat

Váš e-mail nebude viditelný veřejně.


*