Homosexualita na českém internetu

Česká společnost toleruje lesby, gaye naopak odsuzuje a zostouzí. Dvě třetiny diskutujících označují jedince s homosexuální orientací neutrálně, třetina výrazem chápaným negativně, celkové vnímání homosexuality je silně negativní, postoje veřejnosti jsou převážně odmítavé zejména ve vztahu ke gayům. K lesbám je veřejnost výrazně tolerantnější.

Za uplynulé tři měsíce (21. 5. – 20. 8. 2014) bylo zachyceno 39 647 diskusních příspěvků obsahujících slova gay, lesba, lesbička homosexuál, buzna, buzerant, bukvice, teplouš, homouš, buzik a homosexualita. Následující přehledy zobrazují veřejný diskurz (diskusní příspěvky pod novinovými texty na zpravodajských serverech, veřejné posty na sociálních sítích, příspěvky ve veřejných fórech) týkající se homosexuální orientace.

Neutrální označení gay, homosexuál, lesba a lesbička se vyskytovala v 68 % příspěvků, negativně laděné výrazy byly zachyceny ve zbylých 32 % příspěvků. Graf zachycuje výskyt jednotlivých označení v procentech. Například slovo gay se vyskytuje ve 30,2 % příspěvků týkajících se homosexuality a slovo buzna se vyskytuje ve 13,3 % příspěvků.

 

Ve druhém grafu zobrazujeme jednotlivá označení jedinců s homosexuální orientací a výskyt nejčastěji používaných negativních hodnoticích výrazů v jejich blízkosti. Jde o jména úchyl, nenormální, zvrácený, nepřirozený, postižený a slovesa netolerovat, nesnášet, vadit (ve všech morfologických kategoriích).

Například označení buzik je v 92,4 % případů spojeno právě z jedním nebo více slovy z uvedeného výčtu. Na neutrálních označeních homosexuál a gay je vidět, jaké jejich skutečné vnímání ve společnosti. Jsou totiž s negativními výrazy spojeny v 80,6 % (homosexuál) a 54,2 % příspěvků (gay). Označení teplouš se pojí s negativním hodnocením v 76,4 %, bukvice v 73,5 % příspěvků. Podstatná jména lesba a lesbička jsou pak s negativními výrazy spojována pouze ve čtvrtině příspěvků.

 

 

Samotný neutrální výraz homosexualita se objevil ve 3052 diskusních příspěvcích, z toho v 15,3 % případů byl spojen s hodnoticím výrazem nenormální a téměř každý desátý příspěvek zároveň obsahoval slovo nepřirozený.

 

Tento text podložený zkoumáním veřejného diskurzu na českém internetu si klade za cíl zobrazit, jak je homosexualita prezentovaná a vnímaná ve spontánní veřejné debatě, nikoli jak ji kdo vnímá na základě sugestivních anketních otázek nebo na základě předem daných otázek v průzkumech veřejného mínění. Obrázek poskládaný z přirozených reakcí na aktuální dění může být mnohdy mnohem víc vypovídající o postoji (v tomto případě) majority, která se s oblibou považuje za tolerantní, přitom se ale projevuje právě opačně. (Obdobný obrázek vidíme denně třeba ve vietnamských večerkách, kde řada Čechů dává spontánně najevo svou nadřazenost tykáním prodavačům. U gayů a leseb tyto skutečnosti snadno v běžných situacích „na ulici“ vypozorovat nejde, protože se od majority na pohled nijak neodlišují a ta na ně tedy nereaguje. Mnohé se ale dá vyčíst právě z veřejných diskusí. Tolerance či netolerance je dovozená z blízkosti negativních výrazů vedle označení lesba, gay a dalších. Jak je zobrazeno výše, u leseb to je zhruba ve čtvrtině příspěvků, u gayů je to podstatně více, nadpoloviční většina.

 

Foto: Rainbow flag (Wikimedia Commons)

Analýza vznikla s využitím vyhledávací platformy Yeseter.

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.

Názor? Sem s ním!

Reagovat

Váš e-mail nebude viditelný veřejně.


*