Facebook: Soukromé očko

Ochrana osobních údajů začíná být na Facebooku velké téma. The New York Times ve svém článku vysvětlují proč asi. Za povšimnutí stojí i pozoruhodná infografika (infographics) publikovaná tamtéž.

NYT -FB

Zatímco Flickru stačí na téma pravidel o uživatelském soukromí použít 384 slov u Twitteru je to třikrát a u MySpace šestkrát více slov. To ale ještě není nic ve srovnání s Facebookem, který k popsaní těchto privátních procedur potřebuje 5830 slov, tedy téměř o 30 procent víc než celá americká ústava. Ke cti Facebooku dodejme, že pod americkou ústavou chápeme tento dokument bez jejich dodatků.

V roce 2005 k tomuto účelu Facebook potřeboval pouhých 1000 slov. Jde tedy o nárůst celých 480% obsahu. Jak si v tomto dokumentu vybrat ideální způsob k ochraně svého soukromí, ptá se NYT? Ústava se v Americe vyučuje na školách a je široce diskutována. Facebook používá denně 200 milionů lidí po celém světě, ale kolik z nich je seznámeno s předpisy o ochraně osobních údajů na tomto médiu?

Pro volbu správné privátní cesty na Facebooku, by si uživatel měl vyčlenit dostatek času. Pakliže své osobní údaje bude chtít učinit privátními, ať se připraví na proklikání více než padesáti tlačítek, které jej postaví před víc než 170 rozhodnutí.

I když uživatel přesune své osobní data do soukromé zóny, i tak jejich určitá část bude veřejně sdílena, pokud uživatel neučiní další konkrétní kroky. Například v nastavení osobního účtu jsou některá políčka předem nastavena na sdílení osobních údajů se svými přáteli nebo pro reklamní účely. Tato políčka je v případě nesouhlasu potřebné odkliknout zpět.

Ale i přes to všechno budou některá osobní data sdílena, protože Facebook rovněž nabízí možnosti jako komunitní stránky, které mapují bydliště uživatele či jeho absolvovanou universitu a přiřazují je k těmto lokalitám.

Ti, co se rozhlíží po vhodné antikoncepci pro použití na Facebooku mohou začít třeba zde. Nebo zde.