Exkluzivně: Komu pomohl duel? Těsným vítězem je Zeman

Předvolební duel finalistů prezidentské volby mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem, který odvysílala ve čtvrtek večer Česká televize, vyvolal intenzivní diskusi českých uživatelů internetu.

Aktuálně.cz ve spolupráci s firmou Yeseter Now provedlo obsahovou analýzu příspěvků, které se vystoupení obou prezidentských kandidátů bezprostředně týkaly. Z ní vyplynulo, že duel v očích uživatelů internetu skončil faktickou remízou, když si oba kandidáti vysloužili v naprosté většině pozitivní ohodnocení.

Třiašedesát procent příspěvků, které se týkaly vystoupení Karla Schwarzenberga, mělo pozitivní vyznění. Naprosto stejný podíl, tedy 63 % kladných hodnocení, měly i zmínky týkající se vystoupení Miloše Zemana.

Negativně hodnotilo Schwarzenbergovo vystoupení 22 procent příspěvků, zatímco u Zemana byl jejich podíl o pouhé procento vyšší.

Když lidé kladně hodnotili to, jak se v debatě prezentoval Karel Schwarzenberg, používali nejčastěji slova jako kultivovaný, laskavý, noblesní, gentleman, otcovský, volba pro slušného a inteligentního občana České republiky.

 

Jak se líbili jednotliví kandidáti

 

POZITIVNÍ Schwarzenberg kultivovaný, laskavý, noblesní, gentleman, otcovský, bez negativních emocí, má nadhled, volba pro slušného a inteligentního občana ČR
Zeman vysoce vzdělaný, pohotový, zasvěceně argumentuje, dlouhodobě názorově konzistentní
NEUTRÁLNÍ Schwarzenberg mluvil krátce, ale k věci
Zeman mluvil často mimo otázku a odbíhal od tématu
NEGATIVNÍ Schwarzenberg brblající, cizák, emigrant
Zeman sebestředný narcis, mentorující, vševědoucí, arogantní, jde ve stopách Klause, samolibý blafoun, zesměšňuje a ponižuje

 

U Miloše Zemana hodnotili vysoce to, že je vzdělaný, pohotový, zasvěceně argumentuje a je dlouhodobě názorově konzistentní.

Negativní hodnocení Karla Schwarzenberga se točila především kolem jeho nedokonalé výslovnosti a faktu, že žil za komunistického režimu v emigraci.

Miloš Zeman si vysloužil negativní hodnocení svou sebestředností, arogancí a tím, že jde ve stopách Václava Klause.

 

Kolik zájmu kdo vyvolal

 

KANDIDÁT POČET PODÍL
Schwarzenberg 4 895 53 %
Zeman 4 353 47 %

Poznámka: Číslo vyjadřuje počet zmínek v internetových diskusích.

 

Bezprostředně po skončení debaty byl co do objemu příspěvků více diskutovaným kandidátem Karel Schwarzenberg, jehož se týkalo 53 procent ze všech příspěvků souvisejících s diskusí moderovanou Václavem Moravcem.

Fakt, že u Karla Schwarzenberga se co do absolutního počtu objevilo více negativních komentářů, způsobil, že při výpočtu indexu popularity, který zohledňuje jak množství, tak hodnotící zabarvení příspěvků, dosáhl o čtyři desetiny lepšího skóre Miloš Zeman.

 

Index popularity

 

KANDIDÁT INDEX POPULARITY
Zeman 5,0
Schwarzenberg 4,6

Poznámka: Index popularity vyjadřuje závislost počtu zmínek a pozitivity / negativity zmínek o kandidátech. Na stupnici od 1 do 10 označuje desítka nejvyšší popularitu.

 

Na velmi těsné vítězství Miloše Zemana v diskusi ukazuje i to, jak se změnil poměr pozitivních a negativních zmínek o obou kandidátech, a to bez ohledu na to, zda se týkaly bezprostředně jejich vystoupení v televizní debatě.

Jestliže před začátkem debaty ve čtvrtek ve 20 hodin večer měl Karel Schwarzenberg na svém kontě 49 % pozitivně laděných příspěvků a Miloš Zeman 45 %, po jejím skončení si oba polepšili, pořadí se však obrátilo.  Miloše Zemana hodnotilo kladně 58 % příspěvků, zatímco Karla Schwarzenberga 51 %.

Pro ilustraci vám ještě nabízíme obrázky, které ukazují, jakou rétoriku zvolili oba prezidentští kandidáti ve čtvrteční televizní debatě. V „cloudech“ zobrazujeme slova, která Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg použili v hodinu a půl trvající diskusi nejčastěji.

 

Hodnocení prezidentské debaty - Miloš Zeman
Hodnocení prezidentské debaty - Karel Schwarzenberg

 

Analýzu ohlasů na prezidentskou superdebatu jsme provedli ve spolupráci s firmou Yeseter Now, která pro ni využila vyhledávací platformu Yeseter.

Pavel Tomášek

Pavel Tomášek, Aktuálně