Datová žurnalistika: když se to umí dělat

Ve směsi ukázek datové žurnalistiky ze zahraničí bychom neměli opomenout také tuzemskou scénu, která pozvolna přijímá skutečnost, že data jakožto klíčový zdroj poznání mohou napomoci chápat složité jevy kolem nás, a to nejen expertům, ale i široké veřejnosti. Novináři a také například nevládní organizace zprostředkovávají veřejnosti řadu informací, dávají je do souvislostí a při sledování práce veřejných institucí poukazují na chyby, zneužití moci či korupci.

S rozvojem techniky a se stále snazším přístupem k internetu se s daty pracuje rychleji a lépe. Získaná a analyzovaná data pak už někteří umějí nabídnout veřejnosti, mnohdy ve snadno dostupné, atraktivní formě.

Zde jsou vybrané ukázky (kliknutím na obrázek se přesměrujete přímo na konkrétní projekt):

Mapa kriminality

mapa kriminality

Mapa ilegálních heren

Mapy hazardu

Seznam změn pražského územního plánu

stavební mapa prahy

Přehled příjemců dotací od Evropské unie

fondy eu