Češi neumějí prodat svou práci. Světové srovnání ukazuje krutou pravdu

Pracuji déle, měl/a bych toho také víc udělat. Víc vydělat. Mít se lépe. Zhruba takhle vypadá prvotní představa, pokud se nezohlední známý zákon klesajících výnosů: přírůstky vyprodukované práce totiž vůbec nemusí odpovídat vynaloženému času. Naopak s prodlužující se pracovní dobou klesá soustředěnost, upadá nadšení i motivace a zvyšuje se únava. Jinými slovy, se vzrůstajícím počtem odpracovaných hodin může rychle klesat produktivita.

Česko kulhá za vyspělým světem

A právě produktivita práce se aktuálně v Česku v porovnání s dalšími vyspělými zeměmi pohybuje relativně nízko. Je to vidět na posledních datech za vybrané země, která vycházejí z Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a srovnávají produktivitu (v dolarech) na osobu za hodinu.

Více zde Data: Češi odpracují ročně o tři sta hodin více než Němci

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.