Stereotypy od školky snadno a rychle

Máte-li děti, nechte je namalovat pilota stíhačky, hasiče, policistu, chirurga, učitele. A zeptejte se jich, jaké vlastnosti by měl člověk mít, když by chtěl vykonávat jedno z těchto povolání.

Je velmi pravděpodobné…

Krátké video ukazuje tři ženy, které chtějí po 20 dětech ve věku mezi pěti a sedmi lety, aby nakreslili hasiče, chirurga a pilota stíhačky. Nakonec nakreslí 66 obrázků, ale jen na pěti z nich jsou v daných povoláních zobrazeny ženy. Na kampaň upozornil web Campaignlive.co.uk.

Děti jsou pak tázány, jestli by se chtěly setkat s lidmi, co vykonávají tahle povolání. Po nadšeném souhlasu, se tři ženy vzdálí a vrátí se ve svém skutečném pracovním oblečení…

Reklamní kampaň vytvořila pro britskou charitativní organizaci Inspiring the Future pro-bono společnost MullenLowe London. Kampaň si klade za cíl zvýšit povědomí, kolik práce je ještě třeba udělat, aby byly překonány genderové předsudky. Kampaň bude podpořena třemi dalšími spoty o zkušenostech tří žen z profesí, které jsou dnes mnoha lidmi vnímány jako typicky mužské. Více se dočtete zde.