Home > Přístup k hygienickým zařízením
0 views 10 min 0 Comment

Přístup k hygienickým zařízením

- 04/09/2015

„Až příště spláchnete toaletu, pomyslete na to, že 1 miliarda lidí vykonává potřebu pod širým nebem, protože nemá jinou možnost,“ vyzývá opakovaně počítačový magnát Bill Gates (Microsoft), který se čtvrtým rokem angažuje v problematice nedostupnosti základních hygienických zařízení v řadě zemí třetího světa v kombinaci s celosvětovým nedostatkem pitné vody. Pokud jde o nedostatek hygienických zařízení, horší než všudypřítomný odpudivý zápach je, že lidské výkaly kontaminují podzemní vody a v důsledku tak dochází k šíření chorob.

Začarovaný kruh pak vypadá následovně: Podvýživa oslabuje organismus, ten je náchylnější k onemocněním. Nedostatek kvalitní vody a hygienických zařízení logicky šíření chorob jen umocňují a zasahují oslabený organismus. Vinou špatné hygieny ročně umírá 700 tisíc dětí, řada z nich se už rodí podvyživená kvůli nedostatečnému stravování svých matek. A tak dokola.

Kolik procent obyvatel nemá přístup ke splachovacím toaletám? Najetím myši na konkrétní zemi se zobrazí přesný údaj. V jednotlivých záložkách se pak zobrazují země podle výše procent.
[tabby title=“chybí splachovací toaleta“]
[show-map id=’16‘]
[tabby title=“> 20%“]
[show-map id=’22‘]
[tabby title=“> 40%“]
[show-map id=’18‘]
[tabby title=“> 60%“]
[show-map id=’19‘]
[tabby title=“chybí suchá toaleta“]
[show-map id=’3′]
[tabby title=“> 20%“]
[show-map id=’14‘]
[tabby title=“> 40%“]
[show-map id=’9′]
[tabby title=“> 60%“]
[show-map id=’10‘]
[tabbyending]

 

Následující graf zobrazuje vývoj v čase u všech zemí (osa x). Osa y zobrazuje procenta populace. Data Světové zdravotnické organizace za různá časová období jsou odlišena barevně. Pohybujete-li myší po bodech zobrazující údaje za rok 2015 (podle toho roku jsme všechny země seřadili), můžete sledovat, jak se procenta v předchozích letech u té které země proměnila. Vidíte-li body nad kroužkem za rok 2015, znamená to, že se situace zlepšila (na první pohled je patrné, že se tak stalo ve většině zemí). Jsou-li body pod kroužkem za rok 2015, znamená to naopak, že se situace zhoršila, jak je vidět v případě Palestiny, Haiti, Jemenu, Súdánu, Alžírska, Kazachstánu nebo Ukrajiny.

 


Graf ve vysokém rozlišení se zobrazí ZDE


O propojení dostatku vody a hygienických zařízení a jejich účelném využití uvažuje i výše citovaný Bill Gates, který se pustil do modernizace toalet. „Současný design má skutečný problém. Využívá příliš vody, vyžaduje příliš drahý systém přivádění velmi čisté vody, ze které se rázem stane voda špinavá. Systém odvodu špinavé vody je rovněž velice drahý a pak tu máme systém odpadních vod. Vody, kterou používáte, je desetkrát více, než by bylo třeba k přímé lidské spotřebě,“ vysvětlovala Gatesova nadace, když na začátku svého působení vyzývala vědce z celého světa, aby zpracovali prototypy budoucích toalet.

Rok 2015: Zatímco napouští sklenici vodou, na jeho tváři je evidentní napětí. Když je ale sklenice plná, neváhá se Bill Gates napít. „Je to voda,“ říká a hlasitě se rozesměje. Čistá voda, kterou Bill Gates právě vypil, byla ještě před chvílí lidským exkrementem. Gatesova nadace momentálně působí mj. v Senegalu, kde testuje tzv. Omniprocessor, zařízení, které převádí exkrementy na pitnou vodu a nadace ho chce využít k řešení problémů s nedostatkem hygienických zařízení a čisté vody, jimž čelí lidé po celém světě.

Příklad z Indie

india-flag-a4Podle zprávy OSN má druhý nejpočetnější národ na planetě více mobilů než záchodů. Obrovské ekonomické rozdíly mezi lidmi v různých oblastech jedné z největších zemí světa se ukazují například na statistikách, které porovnávají počet zákazníků mobilních operátorů (563 milionů) a počet lidí, kteří mají přístup k toaletě (366 milionů). Zprávu s těmito paradoxními výsledky poprvé publikovala již v roce 2010 United Nations University spadající pod OSN.

  • Hygienické záchody přitom podle zprávy OSN zachraňují životy, zejména u dětí do šesti let, které žijí se svými rodinami především na venkově, často v otřesných podmínkách. Ve svých domovech nemají ani toalety. Celkově je v Indii akutní nedostatek veřejných i domácích toalet, defekace na ulici je celkem běžná (jak popisuje například deník The Guardian).
  • Kromě šíření nemocí vinou nedostatečné hygieny se ukazuje být nedostatek toalet ještě jedním obrovským problémem: Například ve státě Bihár, když jdou ženy vykonat potřebu ven, stávají se velmi často oběťmi sexuálního násilí. Zhruba 85 % venkovských obydlí tohoto chudého indického státu nemá vlastní toaletu. Podle policie a sociálních aktivistů to přispívá ke značnému počtu znásilnění. Data týkající se celé Indie i jednotlivých oblastí jsou k dispozici ZDE.
  • Ročně bývá policii nahlášeno kolem jednoho tisíce případů znásilnění, ale skutečný počet je patrně mnohem vyšší. „Dochází k nim, když ženy a dívky časně ráno nebo pozdě večer jdou ven vykonat potřebu,“ řekl na jaře 2013 BBC policejní důstojník Arvind Pándéj. „Je to znepokojivý trend,“ dodal. Stovky žen by se podle něj vyhnuly znásilnění, kdyby měly doma záchod.
  • Jiný problém je zase ve velkých městech. Například v Bombaji musí ženy za použití veřejných toalet na rozdíl od mužů platit. Nadto se toalety nacházejí v naprosto neadekvátním stavu. Veřejnost se pravidelně aktivizuje a naléhá na místní samosprávy s tím, že ženy by měly smět použít veřejné záchodky zdarma, toalety by měly mít výdejní automaty s hygienickými vložkami, jako mají třeba muži na kondomy.
  • Navzdory mnoha aktivitám občanů, vládní představitelé  a městské orgány převážně podporu budování toalet jen dokola slibují, ve skutečnosti ale příliš nekonají. Média pak přinášejí příběhy žen, které se rozhodly vzít věci do vlastních rukou. Jeden letošní skončil tragicky, když si sedmnáctiletá dívka vzala život poté, co se jí nepodařilo přimět vlastní rodiče, aby toaletu vybudovali sami. Pravidelně se podepisují petice a také přibývají zprávy o ženách, které se odmítají vdát, dokud jejich nastávající nevybuduje kvalitní toaletu, případně – jsou-li již vdané – opouštějí své manžele. Toaleta je pro ně otázkou důstojnosti.

rozvojovka

Speciál vznikl ve spolupráci s programem Rozvojovka, který organizuje Člověk v tísni.


podvyziva1aa

pitna_voda1aaa

rozvojovka

 

 

 


 

Comments are closed.