Literatura
knihovní procesy a trh

ISKM03

Rok 2023/24

Byla to jízda! Vyzkoušet si, jak se v praxi spouští nakladatelský projekt, zažádat o grant – to bylo z mého pohledu k nezaplacení.

 

Už jsem se o grant úspěšně ucházela v minulosti, ale v oblasti mediální, nikoli literární. A bylo to hodně nové, musím přiznat, a také hodně pracné.

 

Naše skupina byla dost heterogenní a občas bylo náročnější najít s kolegyněmi v týmu společnou řeč, ale to je daň za týmovou práci, bez které bychom každá samostatně projekt jen obtížně dotáhly do konce. Ten se ukázal jako životaschopný a míří k realizaci – takže sladká odměna nás neminula.

Zadání úkolů s výzvami pro mě bylo z nějakého důvodu (stejně jako v literatuře a humanitních vědách v minulém semestru) zbytečně krkolomné.

 

Zhluboka dýchat, pozorně číst, opakovaně kontrolovat, jestli jsem se neodchýlila od zadání (jasně že odchýlila a musela to přepracovávat, neboť jsem přehlédla, že si témata mám volit z nabídky a že u reflexe knihovny má jít o multimediální stránku, jejíž obsah se odvíjí od otázek, kde jsem vcelku tápala, podle jakého klíče si je mám volit z nabídky – některé byly svázané s exkurzí do pražských knihoven a nebylo jasné, jestli je možné použít je i u jiné knihovny).

To se nakonec projevilo i u odborného pojednání, kde jsem v zadání vůbec nezachytila (ani po opakovaném přečtení), že má text obsahovat přímé citace. S citacemi jsem pak ještě bojovala: po vzoru rakouských požadavků, podle nichž jsem nedávno redigovala jednu maturitní práci studentky reálného gymnázia, jsem uvedla jak poznámky pod čarou, tak tzv. Harvardský způsob odkazování v závorkách s uvedením autora a letopočtu vydání zdroje.

 

Moc mě těšily přednášky, třeba ty s anglistkou a překladatelkou Sylvou Ficovou nebo s Bárou Votíkovou, která zjevně dost rozumí knižnímu marketingu.