Literární projekt - edice

Záměrem této edice je nabídnout publikace rozvíjející datovou gramotnost u dětí. Dobré pochopení toho, co vše představují data a jak s nimi pracovat a hlavně jak je správně číst a chápat.

 

Cílem je představit poměrně neprobádané téma v dětské literatuře příjemnou a vstřícnou formou. Jedná se o knihy, které mají výrazný edukační potenciál, a tak mohou sloužit jako uvedení do problematiky nebo jako rozšiřující materiál pro workshop či tematickou hodinu informatiky ve škole.

 

Základní edice bude obsahovat tři publikace, které jsou aktuálně velmi čerstvé. Jedna představuje slovníček s užitečnými pojmy, které usnadní pochopení problematiky, další z nich je zaměřena více prakticky na konstrukci vlastních vizualizací, třetí přináší více teoretického ukotvení problematiky.