Home > Gender studies
0 views 3 min 0 Comment

Gender studies

- 13/07/2016

 

 

balloon-visualisationhazard-tape-data-visualisation-1hazard-tape-data-visualisation-2line-graph-visualisationpaper-visualisation-pile-1

5000

 

Stát finančně podporuje domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let pomocí nižšího daňového zatížení nebo vyššími sociálními dávkami. Nižší daňové zatížení domácností s dětmi je výsledkem nižších odvodů daně z příjmu. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění je u bezdětných domácností a domácností s dětmi, respektive nejmladším dítětem od 1 do 3 let, srovnatelné. Průměrná daň z příjmu je u domácností s nezaopatřeným dítětem šestkrát nižší než u bezdětných domácností a u domácností s nejmladším dítětem je 0 50 100 150 % 0 2 4 6 8 10 prijmovy decil bezdetne s detmi s nejml. ditetem od 1 do 3 let Pomer socialnich davek a superhrubych mezd domacnosti 17 dokonce záporná. Kvůli podstatně vyššímu zastoupení pojistného na celkovém daňovém zatížení je i přes výrazné rozdíly v dani z příjmu rozdíl v celkovém daňovém zatížení mezi bezdětnými domácnostmi a domácnostmi s dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let pouze 17 a 32 %. Nicméně i takto vysoká podpora domácností s nezaopatřenými dětmi a nejmladším dítětem od 1 do 3 let v podobě rozdílu průměrných efektivních daňových sazeb je porovnatelná například s rozdílem efektivních daňových sazeb mezi 10 % bezdětných domácnosti s nejvyššími příjmy a bezdětnými domácnostmi v příjmovém decilu s nejnižší mírou celkového daňového zatížení.

Domácnosti s nezaopatřenými dětmi a s nejmladším dítětem od 1 do 3 let často plně nevyužijí veškerá zvýhodnění, která jim daňový systém nabízí. Limitující je pro ně podmínka nezáporné daně a nezáporného daňového základu. Veškerá zvýhodnění je schopna využít pouze třetina domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let. U domácností s nezaopatřenými dětmi obecně zvýhodnění plně využije přibližně jedna polovina domácností. To je výrazně méně než u bezdětných domácností, kde veškerá zvýhodnění plně využijí přibližně dvě třetiny domácností. Pouhé zvyšování některých ze zvýhodnění využívaných domácnostmi s dětmi, respektive domácností s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, tak automaticky nevede ke zvýšení jejich čistých příjmů.

 

Comments are closed.