Home > Gender Gap Index
0 views 2 min 0 Comment

Gender Gap Index

- 18/03/2016

Na co index rovnosti pohlaví poukazuje v případě České republiky, zejména pokud ji zasadíme do evropského a světového kontextu?

[show-map id=’28‘]

V managementu je stále málo žen

Annika Elias, bývalá prezidentka CEC European Managers, upozorňuje, že procento zastoupení žen ve středním, vyšším a vrcholovém managementu je stále nízké, stejně tak jako náznaky změny tohoto stavu. Naproti tomu rychlost změn v zastoupení žen v rozhodovacích orgánech (představenstvech, atd.) je vyšší – většinou díky regulačním opatřením zavedeným během posledních let.

Rovnost zvyšuje porodnost

Odborné studie ukazují, že malé množství žen v top managementu ohrožuje dlouhodobou konkurenceschopnost, udržitelnost firmy a ekonomický růst. Genderová vyváženost ve firmě by měla naopak zajistit větší prosperitu a celkový rozvoj firmy. Podle přehledu genderové rovnosti (Gender Gap Index) je v zemích, které umožňují skloubit práci a rodinu, vyšší porodnost a vyšší zaměstnanost žen. To znamená i pozitivní důsledky pro ekonomiku vzhledem ke stárnutí obyvatel. Navíc ženy, které jsou ekonomicky nezávislé, představují významné spotřebitele zboží a služeb, více investují do zdraví a vzdělání celé své rodiny. Dochází k růstu úspor domácností a změně struktury jejich výdajů.

Ženských talentů si nevážíme

Nedávné Světové ekonomické fórum (WEF) v Davosu zveřejnilo zprávu The Global Gender Gap Report. Měřítkem této situační zprávy je The Global Gender Gap Index, který sleduje 145 zemí a vyhodnocuje, jakým způsobem tyto země nakládají se svými ženskými talenty a jak sledují odlišnosti na základě pohlaví. Rozdíly měří v oblasti zdraví, vzdělání, ekonomiky a politiky.

Podle tohoto indexu jsou na prvních příčkách severské země: Island, Norsko, Finsko, Švédsko. Česká republika dostala v žebříčku číslo 81, umístila se tak daleko za Slovinskem (9. místo), Litvou (20. místo) či dokonce Rwandou (6. místo).

Comments are closed.