Diskutující i nadále nejvíc spojují ODS s korupcí a kmotry

Strana ODS, která o víkendu zvolila svého čtvrtého předsedu, je na českém internetu vnímána silně negativně (ze tří čtvrtin). Vyplývá to z dlouhodobého zkoumání veřejného diskurzu týkajícího se politických stran.

Od začátku října 2013 k dnešnímu datu bylo na českém internetu zachyceno téměř 8 milionů příspěvků týkajících se tuzemské politické scény (7 937 503). Z toho ODS či jejích jednotlivých členů, kandidátů do sněmovny, poslanců atd. se týkalo více než 3 miliony příspěvků (3 091 228).

V uplynulém týdnu se oproti předchozím obdobím celkový objem komunikace o ODS ještě navýšil a v pondělí 20. 1. strana doslova kralovala veřejnému diskurzu s tím, že objem komunikace o ní je v porovnání s posledním prosincovým týdnem rovnou trojnásobný.

I.                  Vývoj objemu komunikace a celkové popularity

ODS1

S probíhajícím kongresem ODS objem komunikace na českém internetu o této politické straně významně stoupl (graf 1), což mělo velký vliv na nárůst celkové popularity (graf 2) této strany, nicméně v celkovém pohledu strana i nadále u veřejnosti dlouhodobě silně ztrácí.

Tento jev je při porovnání s ostatními stranami obvyklý, neboť ve všech doposud zkoumaných případech s rostoucím objemem komunikace stoupá i popularita strany. Důvodem je skutečnost, že negativně laděné diskusní příspěvky, jichž bývá výrazně převažující většina, jsou přirozeně vyvažovány pozitivně laděnými příspěvky nejen zastánců konkrétního politického subjektu či osobnosti, ale bývají také zpřesňována různá fakta či události, které se v diskusích probírají. Hned následující graf (č. 3) zachycující vývoj pozitivně laděných příspěvků týkajících se ODS ukazuje, že podíl příspěvků s kladným sentimentem zůstal prakticky nezměněn před kongresem i po něm (kolísá mezi 30 a 35 %); po kongresu dokonce ještě mírně klesá.

ODS2
graf 2

ODS3
graf 3

 

II.               ODS v cloudu

Tzv. word-cloud* napovídá, jaká slova či slovní spojení byla s ODS v týdnu od 13. do 20. 1. 2014 spojována. Veřejnost se velmi silně hlásila k tomu, že tuto stranu již nevolí, a často připomínala problematická jména, která byla a dodnes jsou se stranou spojována (Ivo Rittig, Roman Janoušek).

ODS4 Z word-cloudu je také patrné, že veřejnost ODS velmi často spojuje s korupcí, tunelováním, lhaním a krádežemi. Vedle nově zvoleného předsedy Petra Fialy se připomínala jména Václava Klause (ještě silněji než nového předsedy) a bývalého předsedy strany a premiéra Netra Nečase. I v tomto kontextu hodnotila veřejnost ODS negativně.

* Word-cloud zahrnuje veškeré diskusní příspěvky zachycené od 13. do 20. 1. 2014 a neobsahuje tzv. stop-slova, tj. slova, která sama nenesou žádný význam (předložky, spojky, částice, pomocné sloveso být apod.).

 

III.            Hodnoticí jazykové prostředky

Následující graf obsahuje nejčastěji se vyskytující hodnoticí jazykové prostředky v příspěvcích týkajících se ODS v týdnu od 13. do 20. 1. 2014. Jsou rozděleny do dvou skupin – pozitivní (červené odstíny) a negativní (zelené odstíny) – a každá ze skupin pak ještě obsahuje sedm podskupin, v nichž jsou sdruženy jazykové prostředky stejného (odvozeniny) či souvisejícího významu. Z grafu je patrné, že strana je ve veřejném diskurzu zachycena výrazně častěji negativně laděnými hodnoticími výrazy (79 %), zatímco pozitivně laděnými příspěvky veřejnost šetří (21 %).

ODS5

Celkový přehled v tabulce:

ODS - tab

Autor: Yeseter Now

Foto: ODS

 

Kateřina Mahdalová 203 článků
Věnuje se datové a kontextové žurnalistice a svou profesi chápe jako službu veřejnosti. Autorka stovek vizualizací a analýz, založila web datovazurnalistika.cz, vedla datové projekty v České tiskové kanceláři, dlouhodobě spolupracuje s významnými světovými médii a agenturami (The Wall Street Journal, Deutsche Presse Agentur a dalšími). Za svou práci byla nominována na Novinářskou cenu v letech 2014 a 2018: poprvé v kategorii Inovativní online žurnalistika, podruhé za „Nejlepší analyticko-investigativní příspěvek“. Miluje data a jejich vizualizace, stále se učí a jen tak se nevzdává. Říká-li někdo, že venku svítí slunce, a druhý, že prší, novinář/ka nemá slepě citovat oba. Má otevřít okno a ověřit, co se skutečně děje.