Zavede nás personalizovaná výuka do pekel?

Zavede nás personalizovaná výuka do pekel? Vzdělávání je klíčový faktor vývoje moderní společnosti. Portfolia, personalizace, adaptace a individualizace — tyto koncepty poskytují nové možnosti, ale zároveň s sebou přinášejí také výzvy a kritiku. Portfolia jsou jedním z nejefektivnějších nástrojů pro vzdělávání. Jde o soubory prací, které ukazují proces učení a vývoj studenta nebo žáka. Podporují […]