Home > Otevřeno pro ženy1
0 views 14 min 0 Comment

Otevřeno pro ženy1

- 02/03/2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Základní argumenty pro vyrovnání zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích

Na základě dat je zřejmé, že zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích v ČR není vyrovnané.

Nabízíme vám zásadní argumenty, proč je vyrovnané zastoupení žen a mužů na správě věcí veřejných, v rozhodování ve vzdělávání, v neziskovém sektoru, ale i v soukromé sféře žádoucí, a jaká přináší pozitiva, ze kterých těží společnost jako celek.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_exp_section title=“SPRAVEDLNOST A ROVNOST“ text_color=“#4c4c4c“ background_color=“#ffffff“ text_hovercolor=“#fc700c“ bghovercolor=“#ffffff“ title_active=“#fc700c“ title_active_bg=“#ffffff“ cnt_bg_color=“#ffffff“ icon=“Defaults-chevron-down“ new_icon=“Defaults-chevron-up“ icon_align=“left“ icon_size=“9″ icon_color=“#4c4c4c“ icon_hover_color=“#fc700c“ icon_active_color=“#fc700c“ map_override=“1″ font_family=“font_family:|font_call:“ title_margin=“margin-right:35px;“ title_padding=“padding:3px;“ desc_margin=“margin-top:20px;margin-right:35px;“ desc_padding=“padding-top:20px;“ icon_margin=“margin:3px;“ title_font_size=“desktop:19px;“ heading_style=“font-weight:bold;“][vc_column_text]

Jednu polovinu společnosti tvoří ženy. Ženy a muži jsou si rovni. Ženy byly dlouhá staletí z historicky podmíněných důvodů vyloučeny (a stále ještě ve velké míře jsou) z účasti na sféře veřejné. Naopak v soukromé sféře (ve smyslu rodiny, každodenní péče o děti a další závislé osoby či práce v domácnosti, apod.) zůstávají muži výrazně méně aktivní než ženy. V obou těchto oblastech mají na základě argumentu spravedlnosti a rovnosti muži a ženy právo na rovný podíl a rovné zacházení.

[/vc_column_text][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“PŘIROZENÁ PRÁVA“ text_color=“#4c4c4c“ background_color=“#ffffff“ text_hovercolor=“#fc700c“ bghovercolor=“#ffffff“ title_active=“#fc700c“ title_active_bg=“#ffffff“ cnt_bg_color=“#ffffff“ icon=“Defaults-chevron-down“ new_icon=“Defaults-chevron-up“ icon_align=“left“ icon_size=“9″ icon_color=“#4c4c4c“ icon_hover_color=“#fc700c“ icon_active_color=“#fc700c“ map_override=“1″ font_family=“font_family:|font_call:“ title_margin=“margin-right:35px;“ title_padding=“padding:3px;“ desc_margin=“margin-top:20px;margin-right:35px;“ desc_padding=“padding-top:20px;“ icon_margin=“margin:3px;“ title_font_size=“desktop:19px;“ heading_style=“font-weight:bold;“][vc_column_text]

Pro všechna základní práva (mezi která právo na rovnost bez pochyby patří) platí, že vyjednávat o tom, zda mají být jednotlivcům a jednotlivkyním zaručena nebo ne, je irelevantní. Jsou to totiž práva přirozená. Pokud uvažujeme v kategoriích pozitivní (umělé) a přirozené právo, je právě právo na rovnost, jedno ze základních lidských práv, považováno za právo přirozené a tedy nezávislé na lidském konání a dále právo nezadatelné a nezrušitelné. Stát má proto povinnost prosazovat lidská práva všech, protože jejich existenci neurčuje, avšak jejich naplňování garantuje.

[/vc_column_text][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“DEMOGRAFICKÉ VÝZVY“ text_color=“#4c4c4c“ background_color=“#ffffff“ text_hovercolor=“#fc700c“ bghovercolor=“#ffffff“ title_active=“#fc700c“ title_active_bg=“#ffffff“ cnt_bg_color=“#ffffff“ icon=“Defaults-chevron-down“ new_icon=“Defaults-chevron-up“ icon_align=“left“ icon_size=“9″ icon_color=“#4c4c4c“ icon_hover_color=“#fc700c“ icon_active_color=“#fc700c“ map_override=“1″ font_family=“font_family:|font_call:“ title_margin=“margin-right:35px;“ title_padding=“padding:3px;“ desc_margin=“margin-top:20px;margin-right:35px;“ desc_padding=“padding-top:20px;“ icon_margin=“margin:3px;“ title_font_size=“desktop:19px;“ heading_style=“font-weight:bold;“][vc_column_text]

Obecně platí, že v evropských demokratických zemích, kde mají nejlepší výsledky v dosahování rovných příležitostí žen a mužů, je také nejvyšší porodnost, často blížící se sebezáchovné úrovni (2,1 dítěte na pár, Skandinávie, Francie). Ačkoliv na stárnutí populace mají vliv i jiné společenské trendy, situace v České republice není příznivá ani z pohledu genderové rovnosti (1,49 dítěte na pár). Účinné prosazování rovnosti žen a mužů i vhodná rodinná politika (včetně efektivního řešení nedostatku zařízení péče o děti) může ženy a muže k rodičovství více motivovat a porodnost významně zvýšit.

[/vc_column_text][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“ZKUŠENOSTI A ZÁJMOVÉ SKUPINY“ text_color=“#4c4c4c“ background_color=“#ffffff“ text_hovercolor=“#fc700c“ bghovercolor=“#ffffff“ title_active=“#fc700c“ title_active_bg=“#ffffff“ cnt_bg_color=“#ffffff“ icon=“Defaults-chevron-down“ new_icon=“Defaults-chevron-up“ icon_align=“left“ icon_size=“9″ icon_color=“#4c4c4c“ icon_hover_color=“#fc700c“ icon_active_color=“#fc700c“ map_override=“1″ font_family=“font_family:|font_call:“ title_margin=“margin-right:35px;“ title_padding=“padding:3px;“ desc_margin=“margin-top:20px;margin-right:35px;“ desc_padding=“padding-top:20px;“ icon_margin=“margin:3px;“ title_font_size=“desktop:19px;“ heading_style=“font-weight:bold;“][vc_column_text]Ženy a muži mají odlišné zkušenosti, ať již z biologického nebo ze sociálního hlediska a mohou mít často také konfliktní zájmy. Jedná se např. o otázky rodinné politiky, zaměstnanosti, péče o děti a další závislé osoby, trávení volného času, správy věcí veřejných či samosprávy, investování, apod. Hlasy žen a mužů by měly být rovnocenně slyšeny a jejich odlišné zkušenosti využity.[/vc_column_text][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“ZTRÁTA TALENTŮ A EFEKTIVNOSTI SMÍŠENÝCH TÝMŮ“ text_color=“#4c4c4c“ background_color=“#ffffff“ text_hovercolor=“#fc700c“ bghovercolor=“#ffffff“ title_active=“#fc700c“ title_active_bg=“#ffffff“ cnt_bg_color=“#ffffff“ icon=“Defaults-chevron-down“ new_icon=“Defaults-chevron-up“ icon_align=“left“ icon_size=“9″ icon_color=“#4c4c4c“ icon_hover_color=“#fc700c“ icon_active_color=“#fc700c“ map_override=“1″ font_family=“font_family:|font_call:“ title_margin=“margin-right:35px;“ title_padding=“padding:3px;“ desc_margin=“margin-top:20px;margin-right:35px;“ desc_padding=“padding-top:20px;“ icon_margin=“margin:3px;“ title_font_size=“desktop:19px;“ heading_style=“font-weight:bold;“][vc_column_text]

Ženy tvoří 61 % osob absolvujících vysoké školy, ale ve vedení největších českých firem jen jich jen 7 %, v Poslanecké sněmovně 19,5 % či ve vládě 18 %. Žádná společnost si nemůže dovolit tak masivní ztrátu talentů, kterých je třeba naopak využívat k jejímu co nejefektivnějšímu řízení. Zkušenostně pestré týmy také fungují efektivněji než kolektivy homogenní, neboť dokážou jako celek lépe postihovat složité a komplexní jevy ve společnosti či businessu.

[/vc_column_text][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“POZITIVNÍ VZORY A VYVAŽOVÁNÍ“ text_color=“#4c4c4c“ background_color=“#ffffff“ text_hovercolor=“#fc700c“ bghovercolor=“#ffffff“ title_active=“#fc700c“ title_active_bg=“#ffffff“ cnt_bg_color=“#ffffff“ icon=“Defaults-chevron-down“ new_icon=“Defaults-chevron-up“ icon_align=“left“ icon_size=“9″ icon_color=“#4c4c4c“ icon_hover_color=“#fc700c“ icon_active_color=“#fc700c“ map_override=“1″ font_family=“font_family:|font_call:“ title_margin=“margin-right:35px;“ title_padding=“padding:3px;“ desc_margin=“margin-top:20px;margin-right:35px;“ desc_padding=“padding-top:20px;“ icon_margin=“margin:3px;“ title_font_size=“desktop:19px;“ heading_style=“font-weight:bold;“][vc_column_text]

Tzv. feminizace školství je uznána jako problematický jev, který vede k nedostatku mužských vzorů v této oblasti. Podobnou optikou je třeba uvažovat také o tzv. mužských oborech a oblastech působení, jako je např. politika. Pro správné a spravedlivé fungování společnosti jako celku je třeba, aby nedocházelo k absenci mužských ani ženských vzorů, jak na společensky významných pozicích (politika, rozhodování, business), tak v oblastech péče a výchovy (vzdělávání, oblast rodiny a péče). Příklady úspěšných žen a mužů v genderově netradičních rolích a pozicích mohou také inspirovat a motivovat další osoby.

[/vc_column_text][/ultimate_exp_section][ultimate_exp_section title=“MOTIVACE A LEGITIMIZACE“ text_color=“#4c4c4c“ background_color=“#ffffff“ text_hovercolor=“#fc700c“ bghovercolor=“#ffffff“ title_active=“#fc700c“ title_active_bg=“#ffffff“ cnt_bg_color=“#ffffff“ icon=“Defaults-chevron-down“ new_icon=“Defaults-chevron-up“ icon_align=“left“ icon_size=“9″ icon_color=“#4c4c4c“ icon_hover_color=“#fc700c“ icon_active_color=“#fc700c“ map_override=“1″ font_family=“font_family:|font_call:“ title_margin=“margin-right:35px;“ title_padding=“padding:3px;“ desc_margin=“margin-top:20px;margin-right:35px;“ desc_padding=“padding-top:20px;“ icon_margin=“margin:3px;“ title_font_size=“desktop:19px;“ heading_style=“font-weight:bold;“][vc_column_text]

Ženy jsou motivované se správou věcí veřejných, politikou či veřejným děním zabývat. Lze to ukázat např. na podílu žen v členských základnách politických stran, na nižších úrovních státní správy nebo samosprávy. Výrazně aktivní jsou také v občanském sektoru a volební účast žen není nižší než volební účast mužů. Ženy o rozhodovací pozice zájem mají. Jejich vyšší zastoupení v rozhodovacích pozicích, a především v politice, může rozhodování také více přiblížit realitě, každodennímu životu a tím i lidem obecně, protože v rozhodování budou zastoupeny životní zkušenosti a realita žitá jak ženami, tak muži. Rozhodování tak bude více srozumitelné, ospravedlnitelné a legitimní pro ženy a muže, jichž se týká.

[/vc_column_text][/ultimate_exp_section][vc_empty_space][vc_text_separator title=“Vydala“][vc_column_text]Otevřená společnost logoOtevřená společnost

Přispívá k tomu, abychom žili v dobře fungujícím státě, který dává všem lidem stejné příležitosti. Poukazuje na problémy, které ostatní nevidí, a přichází s inspirativním řešením. Posiluje kulturu otevřenosti veřejné správy. Je partnerem úředníků i aktivních občanů a podporuje využívání moderních technologií při práci s informacemi.[/vc_column_text][vc_btn title=“^ nahoru“ style=“flat“ shape=“square“ color=“inverse“ size=“xs“ link=“url:http%3A%2F%2Fwww.datovazurnalistika.cz%2Fislamofobie-antiislamismus-a-negativni-stereotypy%2F%23||“][/vc_column][/vc_row]

Comments are closed.