Česká ministerstva zahraničí a průmyslu ve snaze otvírat českým firmám cestu na nové trhy vydala obsáhlou publikaci s názvem Mapa globálních oborových příležitostí. Ve spolupráci s webem Hlídací pes jsme vytvořili mapu shrnující hlavní obory v konkrétních zemích, které mohou být zajímavé pro české firmy. Míra exportního rizika je stanovena podle hodnocení OECD.