Výskyt podvýživy

Kliknutím na konkrétní zemi se zobrazí graf, který zachycuje vývoj indexu podvýživy od roku 1990.

celý svět


[show-map id=’4′]

> 5


[show-map id=’15‘]

> 10


[show-map id=’8′]

> 20


[show-map id=’7′]


Graf ve vysokém rozlišení

Přístup k hygienickým zařízením

Šestina lidí z celého světa (946 milionů) stále nemá přístup k hygienickým zařízením a je nucena vykonávat potřebu venku, nikoli na toaletě. Tato praxe je pak spojována s kontaminací zdrojů pitné vody a šíření nemocí, jako je cholera, průjem, úplavice, hepatitida typu A a tyfus. První na seznamu ohrožených zemí je Eritrea, kde se více než tři čtvrtiny populace (77 %) musí potýkat s otevřenou defekací. V tomto směru bylo v uplynulých letech vyvinuto obrovské globální úsilí s cílem snížit alarmující čísla a nová data z monitorovacího programu Unicef, která sledují pokrok dosažený v oblasti přístupu k pitné vodě a hygienickým zařízením, ukazují, že v řadě oblastí se situace od roku 1990 zlepšila.

Kolik procent obyvatel nemá přístup k hygienickým zařízením?

celý svět


[show-map id=’3′]

> 10%


[show-map id=’9′]

> 20%


[show-map id=’14‘]

> 30%


[show-map id=’10‘]


Graf ve vysokém rozlišení

 

Přístup k pitné vodě

Kolik procent obyvatel nemá přístup k pitné vodě?

celý svět


[show-map id=’6′]

> 10%


[show-map id=’11‘]

> 20%


[show-map id=’13‘]

> 30%


[show-map id=’12‘]