Home > Státní dluh
0 views 7 min 0 Comment

Státní dluh

- 23/12/2016

Státní dluh ČR za letošní rok meziročně klesne o 60 miliard na 1,613 bilionu korun, řekl ČTK ministr financí Andrej Babiš (ANO). Loni byl dluh 1,673 bilionu korun. „Za dobu našeho vládnutí se státní dluh snížil o 70 miliard korun,“ dodal. Na každého obyvatele Česka tak hypoteticky připadne ke konci letošního roku dluh zhruba 152.600 Kč, před rokem to bylo 159.000 korun.

Podíl státního dluhu na hrubém domácím produktu (HDP) by měl za letošní rok klesnout z loňských 36,7 procenta na 34,3 procenta, stojí ve Strategii řízení státního dluhu, kterou dnes zveřejnilo ministerstvo financí.

Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.

„Aktivní využití refinančního mechanismu státní pokladny a efektivnější finanční plánování umožnily také v roce 2016 snížení rozsahu výpůjčních operací státu, čímž bylo dosaženo dalších úspor úrokových výdajů státního rozpočtu a poklesu státního dluhu,“ uvedlo dnes v materiálu ministerstvo financí.

Státní dluh 1,613 bilionu korun je nejnižší hodnota od roku 2011. Důvodem poklesu je podle analytika Komerční banky Marka Dřímala hlavně přebytek rozpočtu, což umožnilo ministerstvu financí snížit prodeje nového státního dluhu. „V příštím roce se státní dluh mírně zvýší, a to o asi 25 miliard Kč,“ odhadl Dřímal.

MF bude potřebovat na financování dluhu příští rok méně peněz

Ministerstvo financí bude příští rok potřebovat na financování státního dluhu 290,6 miliardy korun, což je o 58,3 miliardy méně, než činil plán z loňského roku. Uvedlo to ministerstvo financí s odkazem na zveřejněnou Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2017.

Ministerstvo plánuje v roce 2017 na domácím trhu uskutečnit hrubou emisi střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě minimálně 150 miliard Kč. „Pokud v průběhu roku 2017 dojde k neočekávané změně podmínek na trhu státních dluhopisů ČR, vyhrazuje si ministerstvo možnost nové dluhopisy nevydat,“ uvedlo MF.

„Pro rok 2017 činí plánovaná potřeba financování 290,6 miliardy Kč, avšak její realizovaná výše bude záviset především na skutečném hospodaření státního rozpočtu a výši uskutečněných výměnných operací státních dluhopisů v tomto roce,“ upozornilo MF. V případě lepšího hospodaření státního rozpočtu proti schválenému lze podle ministerstva očekávat pokles potřeby financování v absolutním i relativním vyjádření a její setrvání pod šesti procenty HDP v roce 2017.

V rámci financování počítá MF příští rok mimo jiné se schodkem státního rozpočtu 60 miliard korun, splátkou tří emisí korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů vydaných v letech 2007, 2012 a 2015 v celkové hodnotě 207,9 miliardy Kč, splátkou čtyř emisí spořicích státních dluhopisů za celkem 16,8 miliardy Kč, refinancování emisí státních pokladničních poukázek za 4,2 miliardy Kč či zapojování disponibilních peněz státní pokladny do krytí části potřeby financování v průběhu roku

Ministerstvo i nadále plánuje využívat příznivých tržních podmínek, kdy výnosy státních dluhopisů se zbytkovou dobou do splatnosti kratší než šest let dosahují záporných hodnot.

„Náš výhled předpokládá, že schodek státního rozpočtu bude menší (45 miliard korun), tím by celkové výpůjční potřeby měly dosáhnout asi 275 miliard Kč,“ řekl ČTK analytik Komerční banky Marek Dřímal. Tuto sumu podle něj pokryje MF především prodeji státních dluhopisů. Domnívá se, že se MF bude snažit nabízet především dluhopisy s kratšími splatnostmi, a koncentrovat co největší objem do prvních měsíců příštího roku, aby stát využil extrémně příznivé tržní podmínky (záporné výnosy).

Z výpočtů KB vyplývá, že se státní dluh ke konci roku 2016 sníží meziročně o 60 miliard na 1,613 bilionu korun, nejnižší hodnotu od roku 2011. Důvodem je hlavně nižší výpůjční potřeba, tedy přebytek rozpočtu a nikoliv schodek, což umožnilo MF snížit prodeje nového státního dluhu, a další zapojení přebytku likvidity státní pokladny (neboli opětovné čerpání zůstatků na účtech veřejných institucí). „V příštím roce se státní dluh mírně zvýší, a to o asi 25 miliard Kč,“ odhadl Dřímal.

Comments are closed.