Home > Kraje – samosprávy – příjmy a dluhy
0 views 2 min 0 Comment

Kraje – samosprávy – příjmy a dluhy

- 27/10/2016

  • kliknutím na rok se načtou příslušná data a kraje se podle nich zbarví
  • kliknutím na vybraný kraj se zobrazí křivka, jež porovnává krajská data s daty za celou ČR
  • volba kategorií kliknutím: příjmy / dluhy

Pro tištěná média možno využít nejen screenshot celkové přehledové mapy, ale též screenshoty zobrazující vybraný kraj nebo rok nebo obojí.

Průvodní text CRIF:

Celkové příjmy krajských samospráv dosáhly v roce 2015 výše 160,8 mld. Kč a byly o 10 % vyšší než v roce 2014. Dynamika růstu celkových příjmů byla sice v roce 2015 dvojnásobná ve srovnání s rokem 2014, ovšem značný vliv na jejich zvýšení měl přesun financování sociálních služeb ze státu na krajské samosprávy. Změna se samozřejmě odrazila nejen na straně příjmů, ale i na straně výdajů.

V roce 2015 zaznamenal nejvyšší dynamiku příjmů Jihočeský a Karlovarský kraj (více než 16 %), nejnižší dynamiku pak Ústecký a Jihomoravský kraj (2,9 %, resp. 3,7 %). V přepočtu na obyvatele získal v roce 2015 nejvíce finančních prostředků Karlovarský kraj (20 998 Kč) a poté kraj Vysočina (20 669 Kč). Na opačný konec v získávání finančních prostředků v přepočtu na obyvatele se dostal Jihomoravský kraj (14 895 Kč) a Moravskoslezský kraj (15 676 Kč).

Podle průměru příjmů za poslední čtyři roky disponoval nejvyšší částkou v přepočtu na obyvatele kraj Vysočina a po něm Karlovarský kraj (18 487 Kč, resp. 18 224 Kč). Nejméně peněz na obyvatele získaly do svých rozpočtů Jihomoravský a Moravskoslezský kraj (13 906 Kč, resp. 14 166 Kč). Kraj s nejnižšími průměrnými příjmy na obyvatele dostal tři čtvrtiny částky kraje s nejvyšší hodnotou.

Poznámka:

Originální text CRIF neanalyzuje dluhy krajů; nutné doplnit.

Cíl:

Strukturovat příjmy a dluhy krajů od doby jejich vzniku.

Comments are closed.