Circus Politicus

V knize, kterou českému čtenáři předkládáme, jde o výsledek dvouleté seriózní průzkumné práce. Autoři zpovídali úctyhodný počet politických hodnostářů a vlivných lidí na rozhodujících místech […] probrali se archivy a poctivě se snaží podat nám obraz toho, jak to dnes v mocenských kruzích chodí.

Download:

Circus Politicus