Vektorová a rastrová grafika

Vektorová a rastrová grafika Úkol 1 Projděte si prezentace z hodiny a videonahrávku. Na základně videonahrávky se seznamte s aplikací Inkscape. Zkuste si upravit obrázek, přidat text atp. V případě dotazů kontaktujte vyučujícího (přes MS Teams, e-mail). Upravený obrázek si uložte. Další hodinu (rastrová grafika) odevzdejte obrázek přes MS Teams. Úkol 2 Projděte si prezentaci […]

Metody kritického myšlení – úvod

Metody kritického myšlení – úvod Dle mého názoru lze jako výrazné pozitivum interakce s globální, zejména angloamerickou literaturou, vnímat obohacení  prostřednictvím setkávání různých literárních tradic a kultur. Zpřístupnění místním čtenářům zase přináší širší povědomí o světových trendech a tématech. Globalizace také vede k mísení a obohacení lokálních literárních scén prostřednictvím vzájemného ovlivňování. A konečně, na […]

Kreativní psaní – tři metody

Kreativní psaní – tři metody Úkol Vyzkoušejte si tři metody tvůrčího psaní:   Vybrat si můžete buď z našeho kurzu (psaní v rytmu, blog, fotografický deník, deník, automatické psaní) nebo se podívejte na internet nebo do jiného zdroje. Do úkolu vložte tři ukázky (odkazy na web nebo nakopírovaný text, scen cvičení,…) vašeho tvůrčího počínání. Zkuste krátce napsat, která z metod […]