Vektorová a rastrová grafika

Vektorová a rastrová grafika Úkol 1 Projděte si prezentace z hodiny a videonahrávku. Na základně videonahrávky se seznamte s aplikací Inkscape. Zkuste si upravit obrázek, přidat text atp. V případě dotazů kontaktujte vyučujícího (přes MS Teams, e-mail). Upravený obrázek si uložte. Další hodinu (rastrová grafika) odevzdejte obrázek přes MS Teams. Úkol 2 Projděte si prezentaci […]