Datová žurnalistika

Které státy ohrožuje změna klimatu?

Bezprostředně poté, co Filipínám přinesl smrt a zkázu supertajfun Haiyan, představila ve Varšavě na 19. konferenci o změnách klimatu nevládní organizace Germanwatch index rizik klimatických změn. Ten ukazuje, v jaké míře jsou jednotlivé země světa […]

Knihovna

Reuters Handbook of Journalism

The 10 Absolutes of Reuters Journalism: • Always hold accuracy sacrosanct • Always correct an error openly • Always strive for balance and freedom from bias • Always reveal a conflict of interest to a […]