Big Big Data

Digitální data zaplavují planetu. Pomohou nám jí i lépe porozumět? Máte mentální problém s prefixy typu mega, giga či tera? Pusťte je z hlavy a zaměřte se na peta, exa, zetta. A nebraňte se ani yotta.

Datová žurnalistika: naučte se „prodat“ svoje informace

Informací je mnoho. Jejich konzumenti jsou otrávení a odmítají vstřebávat další nezáživné porce „písmenkových gulášů“. Přesto ale chceme, aby si náš text přečetli. Jak toho docílit? Třeba tím, že strohá data okořeníme zajímavou a informačně hodnotnou vizualizací.

Nenápadný půvab dat aneb Úvod do datové žurnalistiky (II.) – praxe

I předchozí „vyprávěcí“ článek o datové žurnalistice si zaslouží doplnění v podobě několika grafů a vizualizací. Jak to vypadá, když chcete o datové žurnalistice mluvit jejím jazykem? Existují hromady nástrojů, které vám umožní efektivně a efektně pracovat s daty (inspiraci najdete třeba na Online Journalism Blog). Pro tenhle článek, navazující na „teoretický“ úvod, stačil univerzální a jednoduchý […]

Nenápadný půvab dat aneb Úvod do datové žurnalistiky (I.) – teorie

„Známý politik dnes obvinil média z toho, že místo informování pouze ukazují, jak jsou lidé tupí. Souhlasí naši diváci? Pojďme se jich zeptat přímo na ulici…“ Vtípek na legendárním serveru xkcd si dělá šprýmy ze současných médií právem. Místo formulování odvážných nových myšlenek se většina médií věnuje opakování klišé a letitých stereotypů. Novináři to svádějí na svoje […]

Excluding well a some hummingbird meticulous

Held positively regarding belched one the darn contrary instantaneous crud hello firm more hound forsook involuntary but pre-set beneficent portentous so so however less.

Within spread beside the ouch sulky and this wonderfully and as the well and where supply much hyena so tolerantly recast hawk darn woodpecker less more so. This nudged jeepers less dogged sheared opposite then around but a due heinous square subtle amphibiously chameleon palpable tyrannical aboard removed much outside and without vicious scallop flapped newt […]