Můj rozvrh, cesta ze školy atd.

Můj rozvrh

Soubor csv je ke stažení zde:

 

https://www.datovazurnalistika.cz/wp-content/uploads/2024/01/ukol_2.1.csv

 

Entita je jeden zápis v rozvrhu rozčleněném podle dnů v týdnu. Nejčastěji jeden zápis odpovídá jednomu předmětu, v případě blokové výuky je jeden předmět zachycen ve dvou řádcích.

Cesta ze školy

Soubor pro xml je připravený zde (WordPress teď neumožňuje nahrát xml soubory):

 

https://docs.google.com/document/d/1hImgPz__yOiWbgWvks5RW1xYSZKxgaBeJHXsHmhCSOM/edit?usp=sharing

 

<?xml version=“1.0″ encoding=“UTF-8″?>
<gpx version=“1.0″>
<name>School is good</name>
<wpt lat=“49.2005475″ lon=“16.5984246″>
<ele>210</ele>
<name>MUNI</name>
</wpt>
<trk><name>To School!</name><number>1</number><trkseg>
<trkpt lat=“49.190775″ lon=“16.611910″><ele>2374</ele><time>2007-10-14T09:13:20Z</time></trkpt>
<trkpt lat=“49.1945270″ lon=“16.6080805″><ele>2375</ele><time>2007-10-14T09:29:48Z</time></trkpt>
<trkpt lat=“49.2005475″ lon=“16.5984246″><ele>210</ele><time>2023-12-13T10:14:08Z</time></trkpt>
</trkseg></trk>
</gpx>

Komunikace IRIS se serverem

Soubor je ke stažení zde:

 

https://www.datovazurnalistika.cz/wp-content/uploads/2024/01/ukol_2.3-1.txt

 

Zjistěte, jak komunikuje IRIS se serverem, aby byl web v pohybu?

 

https://mapa.idsjmk.cz/

Každých 5 sekund posílá FETCH request na server, který vrací data ve formátu JSON s pozicí všech vozidel. Data se pak zpracovávají a zobrazují na mapě.

 

 

Struktura souboru:

 

## datum/čas aktualizace dat
{„LastUpdate“:“2024-01-14T21:06:06.7876276+01:00″,

## seznam vozidel
## jedno vozidlo:
„Vehicles“:[
{„ID“:1639, ## ID vozidla
„IDB“:1640,
„IDC“:0,
„VType“:0,
„LType“:0,
„Lat“:49.192749, ## souřadnice latitude
„Lng“:16.572779, ## souřadnice longitude
„Bearing“:-1, ## směr jízdy
„LineID“:6, ## číslo linky
„LineName“:“6″, ## název linky
„RouteID“:4904, ## ID trasy
„ServiceId“:601, ## ID služby
„Course“:“00601″, ## číslo spoje
„LF“:false,
„Delay“:0, ## zpoždění
„LastStopID“:9410, ## ID poslední zastávky
„FinalStopID“:1343, ## ID konečné zastávky
„FinalStopName“:“Lipová“, ## název konečné zastávky
„IsInactive“:true}, ## je vozidlo neaktivní?

 

Zkoušení libovolného API

 

Předpověď počasí

 

Jaké počasí bude následující dny v Brně? (Na místě vozidla z minulého příkladu.)

 

https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=49.192749&longitude=16.572779&current=temperature_2m,wind_speed_10m&hourly=temperature_2m,relative_humidity_2m,wind_speed_10m

Původní zadání úkolů dle prezentací:

 

Intro – prezentace

 

Lekce 2 – prezentace 

 

Úkoly:

 

■ Navrhněte formát pro váš týdenní rozvrh

– měly by být obsaženy informace minimálně o lokaci, času a základní info předmětu

– navrhněte formát primárně pro užití počítačem

■ Entita = 1 řádek (co je pro vás entita?)

 

○ Zapište svůj rozvrh v Sublime/Atomu, otevřete v Excelu

     ** XML

 

■ Vizualizujte si cestu ze školy domů nebo odkudkoliv (stačí pár bodů; ne, nepotřebuji vědět kde bydlíte)

 

https://napoveda.seznam.cz/cz/mapy/vyhledavani/pokrocile-vyhledavani-gps-souradnice/

■ GPX – GPS Exchange Format

https://en.wikipedia.org/wiki/GPS_Exchange_Format

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX

■ WayPoint <wpt> – místo na mapě bez další návaznosti

■ Track <trk> – zaznamenaný každý krok (mobilem, gpskou …)

■ Route <rte> – pár bodů pro naplánování cesty

http://www.gpsvisualizer.com/

 

■ Zjistěte, jak komunikuje IRIS se serverem, aby byl web v pohybu?

 

https://mapa.idsjmk.cz/

■ Chrome Inspector – F12 nebo Ctrl+Shift+C

 

■ Krátce shrňte strukturu souboru

 

■ Vyzkoušejte si libovolné API. Nevíte li jaké, zkuste např. https://medium.com/@vicbergquist/18-fun-apis-for-your-next-project-8008841c7be9

Comments are closed.

Seminář
k diplomové práci II.

ISKM08

Online vzdělávání:
od designu k praxi

ISKM58

Literatura,
knihovní procesy a trh

ISKM03

Nástroje a metody
datové analytiky

ISKM55

Informační vědy

ISKM01

Vizualizace dat

ISKM56

Python
pro neprogramátory

ISKM80

KPI55 DigCompEdu:
Technologie ve vzdělávání

KPI55

Praktikum online tutora:
Technologie ve vzdělávání

ISKB78