Videolab – finální verze videa

Ženy a muži v médiích

Proč tohle téma?

 

Muži a ženy jsou v populaci zastoupeni zhruba 50 na 50. Fifty fifty. Nejsou stejní, ale zároveň se nijak extra neliší. Málo se to ví, ale největší rozdíly jsou v rámci jednoho pohlaví než mezi různými pohlavími. Jinými slovy: větší rozdíly, ať už jde o váhu, výšku, pracovní nebo sportovní výkon, najdete spíš mezi dvěma muži nebo dvěma ženami, než mezi mužem a ženou.

 

Řekli jsme si, že jsou zastoupeni zhruba půl na půl.

 

Jsou ale oblasti, kde takové zastoupení neplatí. Jednou z nich jsou média. A já vám za chvíli povím, proč je důležité na to upozorňovat.

 

Nejdřív se se mnou můžete podívat, co jsem zjistila o zastoupení žen a mužů v tuzemských médiích.

 

Když se podíváme na média veřejnoprávní, tedy Českou televizi, Český rozhlas a Českou tiskovou kancelář, zjistíme, že v jejich čele nikdy nestála žena. A není tomu tak ani dnes.

 

Širší vedení redakcí veřejnoprávních médií vypadá následovně: V České televizi a v Českém rozhlase je na vedoucích postech zhruba čtvrtina žen, v ČTK je to pouze sedmina žen.

 

V mediálních radách je situace podobná: V tzv. velké Radě pro rozhlasové a televizní vysílání je necelá čtvrtina žen, v radě České televize je jediná žena oproti 14 mužům, což odpovídá podílu 7 %, a v Radě Českého rozhlasu dokonce není žena ani jedna. V Radě ČTK pak je poměr žen a mužů 3 : 4.

 

U soukromých médií není z jedenácti deníků a sedmi týdeníků ani jeden, který by řídila žena. A ve dvou desítkách redakcí online médií najdeme jedinou šéfredaktorku.

 

Na nižších postech jsou celkové podíly žen a mužů jsou zhruba stejné. Jenže jak se v hierarchii postupuje výše, žen ubývá a vidíme, že vedení redakcí tvoří ze tří čtvrtin muži.

Píše se rok 2023, ale jak vidíte, najít v čele médií ženy není zrovna jednoduché. O tom, které události se dostanou do zpráv a jak budou čtenářům a divákům podány, tak do velké míry rozhodují muži.

 

A proč by nás to mělo zajímat? – říkáte si možná

 

Vždyť jsou i další profese, kde výrazně převažuje jedno či druhé pohlaví. Přitom není podstatné, jestli nám auto opravuje muž či žena, nebo kdo nás obsluhuje v obchodě.

 

A nakonec je přece jedno, kdo nám přináší zprávy, nebo ne? Jenže ono zdaleka nejde jen o samotné zprostředkování informací. Jde o jejich výběr.

 

Možná znáte ten vtip, jak se malý chlapec ptá: „Mami, jak je možné, že se každý den na světě stane právě tolik věcí, aby se vešly do novin?“

 

Ono se toho samozřejmě děje mnohem víc, ale média rozhodují o tom, co je důležité a co by měla vědět nejširší veřejnost. Jejich fungování je postavené na výběru událostí, o kterých budou referovat, a o kterých nikoli.

 

Média – ať chceme, nebo ne – ovlivňují náš každodenní život. Utvářejí veřejné mínění a určují, která témata jsou relevantní a zaslouží si pozornost. Dominuje-li v tomto rozhodování jen jedna skupina, v tomhle případě muži, znamená to větší pozornost tématům, jež zajímají právě muže, a naopak ignorování témat, která muži tolik neřeší.

 

A tak se moc nemluví o tom, že energetická krize nejvíce dopadá na seniorky a samoživitelky a nebo že v našich podmínkách jsou ženy více ohroženy zhoršujícími se vlnami veder. Ženy se totiž oproti mužům průměrně dožívají vyššího věku a seniorky pak končí v době veder v izolaci doma, nemohou vycházet ven a nikdo o tom neví.

 

Evropský soud pro lidská práva aktuálně řeší žalobu Svazu švýcarských seniorek pro ochranu klimatu, které se soudily se švýcarským státem kvůli tomu, že je proti vlnám veder nedostatečně chrání. Věděli jste o tom?

 

Nerovnoměrné zastoupení pohlaví ve vedení médií a tím i ignorování témat, která jsou relevantní pro polovinu populace – zjednodušeně řečeno – zkresluje realitu, jež nám média zprostředkovávají. Tzv. mužské redakce zkrátka odpovídající obraz světa nemohou nabídnout.

 

Nepoměr se pak projevuje i v mizivém zastoupení žen coby expertek na různá témata. Muži coby hosté jsou v médiích zastoupeni z 80 %. Ženám tedy moc prostoru nezbývá.

 

Přitom různorodost mezi novináři a novinářkami je hodnota sama o sobě. A to nejen podle pohlaví, ale také podle místa, odkud reportují, kde žijí nebo jak jsou staří.

 

Rovnoprávné zastoupení žen a mužů umožňuje různorodý pohled na rozličná témata, což vede k větší objektivitě.

Historie vzniku videa

7. 5. 2023

 

Moje první verze byla vposledku hodně nedokončená. Rozhodla jsem se totiž nakonec kompletně změnit téma i celkové provedení. Inspiraci jsem nacházela průběžně, jak jsem zažívala události posledních dní, ať už šlo o jubilejní 40. vídeňský maraton nebo o téma, které jsem zpracovávala jako datová novinářka.

Konkrétně šlo zastoupení žen a mužů ve médiích, zejména pak v jejich vedení. Když jsem totožné téma analyticky zpracovávala před osmi lety pro Kongres žen, hodně se o tom mluvilo a významná část společnosti to chápala jako důležité téma.

 

Teď se situace dost změnila. Zastoupení žen a mužů v médiích je stále hodně nevyvážené v neprospěch žen, nicméně veřejná debata byla hodně agresivní. Jako by se společnost za ty uplynulé roky hodně vychýlila konzervativním směrem, leckdy až do absurdních poloh, kdy se poměrně hojně objevují názory (výrazně častěji zastávané muži), že ženy na řízení čehokoli nemají schopnosti.

Samozřejmě to vůbec neodpovídá tomu, co vidíme v jiných evropských zemích, třeba v Německu či Švédsku jsou ženy ve vedení médií zastoupeny mnohem více – a těžko budeme tvrdit, že by ty české byly méně schopné. Veřejná debata na toto téma je obvykle v posledních letech vychýlená hodně k tzv. tradičnímu pojetí rolí žen a mužů, z čehož bohužel vyplývá i tlak na to, aby byl veřejný prostor určen hlavně mužům, zatímco ženám společnost vyhrazuje prostor v soukromí, doma, případně s dětmi.

 

Tohle jsou hlavní motivy, proč jsem rozhodla nakonec téma změnit – a rovnou mě napadlo, že když se mi video podaří vytvořit v rozumné kvalitě, rovnou ho i zveřejním na svém webu a na sociálních sítích.

 

Dobrá zpráva byla, že jsem se za poslední týdny hodně naučila pracovat s videoeditorem, leckdy to šlo metodou pokus-omyl, ale musím říct, že mě to moc baví a chci videa točit dál. Nejvíc pracuji s Movavi, ale zkouším to i s dalšími videoeditory, například Clipchamp mi také přijde užitečný a vcelku intuitivní.

 

Zdaleka největší boj pro byl zvuk: naučila jsem se kombinovat mluvené slovo přes hudební stopu, ale musela jsem své průvodní slovo nahrávat snad patnáctkrát, mělo osekaný začátek, šumělo atd., než jsem to konečně vyladila.

xxx

7. 4. 2023


První verze – je velice krátká a velice nehotová. Komplet jsem změnila téma a přepracovala svůj původní návrh.


Jako téma jsem si nakonec zvolila muže a ženy, jejich zastoupení v populaci a porovnání s tím, jak jsou zastoupeni v médiích, a hlavně ve vedení médií. Kdo nám vlastně zprostředkovává obraz světa?


Materiály jsem sbírala jednak při natáčení na ulici, jednak používám screenshoty vlastních grafů, které jsem nedávno zpracovala jako analýzu zastoupení žen a mužů v médiích.


Dnes jsem se účastnila jako divačka jubilejního maratonského běhu ve Vídni a v té nádherné atmosféře jsem natočila další záběry, které ještě plánuji využít.

Prozatím se dost peru se zvukovým komentářem.

xxx

Comments are closed.