Magický svět Hundertwassera: barvy, tvary, spirály

 

Když se setkáme s výtvarným dílem od Friedensereicha Hundertwassera, jako je jeho slavné dílo Der Grosse Weg (česky Velká cesta), okamžitě se ocitneme ve světě barev, tvarů a nekonečných spirál. 

Tento neúnavný rakouský umělec nám představuje unikátní způsob vnímání světa prostřednictvím své výtvarné tvorby. Připojte se ke mně na cestu do jeho magického světa, kde se vlny, spirály a geometrické tvary spojují, aby vyprávěly příběh života, proměny a duchovního poznání.

Kaskáda vlnitých linií

Hudertwasserova tvorba je proslulá svými kaskádami vlnitých linii, které překračují konvenční hranice a pravidla.

Tyto linie nás vtahují do pohybu a vytvářejí pocit organičnosti a nepravidelnosti. Jsou to jako živé proudy, které nás provázejí přes celé dílo a nabízejí nám svobodu objevovat nové perspektivy.

Harmonie v rozmanitosti

Hudertwasserova tvorba nás zaujme svým jedinečným spojením organických a geometrických tvarů. Tyto tvary se prolínají a harmonicky spolupracují, vytvářejíce vyváženou a esteticky příjemnou kompozici. Na Velké cestě můžeme vidět, jak se tyto tvary vzájemně doplňují a jak každý tvar přináší svou vlastní energii a význam do celkového díla.

Kouzlo spirál

Spirála, kterou Hundertwasser tak často používal ve své tvorbě, je klíčový prvek jeho uměleckého jazyka. Pro něj byla spirála symbolem života samotného. Vidíme ji jako nekonečnou cestu, která se neustále vyvíjí a proměňuje. Spirála představuje růst, pohyb a vnitřní sílu, která nás vede na cestě osobního rozvoje a uvědomění.

„Spirála je symbolem života a smrti,“ řekl Friedensreich Hundertwasser.

Přímku označil za „bezbožnou, v přírodě se nevyskytující“. Proto nárokoval v jednom ze svých manifestů, aby byly rovné čáry zakázány.

Barvy, které promlouvají

Barevné schéma v Hundertwasserových dílech nás oslovuje svou živostí a kontras-tem. Jasně a sytě barevné plochy vyzařují energii a radost, zatímco temné a tlumené barvy působí tajemněji, snad melancholicky. Hundertwasserovy barvy jsou jako báseň, která nemůže minout naše emoce a probouzí naši představivost.

Při pohledu na Velkou cestu jsme pozváni do jeho magického světa, kde vlnité linie, spirály, geometrické tvary a jasné kontrastní barvy vytvářejí harmonický orchestr. Jeho umělecký jazyk nás zve k prozkoumání života samotného, růstu, proměny a duchovního poznání. Hudertwasserova tvorba nás inspiruje, abychom si uvědomili, že v našem životě jsou nekonečné možnosti objevování, plynutí a harmonie.

Pokud se na chvíli zastavíme a ponoříme se do jeho díla, můžeme nalézt i hlubší smysl a inspiraci pro vlastní cestu. Hundertwasser nám ukazuje, že svět kolem nás je plný krásy a  moudrosti, které můžeme objevovat prostřednictvím našeho vlastního vnímání.

Vydejme se na tuto výtvarnéou dobrodružnou cestu a objevujme kouzlo Hudertwasserova světa, kde se vlny stávají hudebními notami, spirály představují záhadu života a barvy promlouvají k našim duším.

Hundertwasserova období
  1. Období ovlivněné naturalismem (1943–1948): V raných letech své tvorby byl Hundertwasser ovlivněn naturalismem, který se projevoval v jeho dílech. 

  2. Období zjednodušování (1948–1949): V tomto období se Hundertwasser zaměřil na zjednodušení a minimalizaci prvků ve své tvorbě. Jeho díla se vyznačovala jednoduchostí a odstraněním nadbytečných detailů. 

  3. Naivní styl (1949–1953): Hundertwasser se ve své tvorbě obrátil k naivnímu stylu, který je charakterizován nekomplikovanými a snaživějšími liniemi a tvary. Jeho díla z tohoto období vyzařují hravost a radost. 

  4. Lineárně-abstraktní styl: Tento styl se objevuje v pozadí Hundertwasserových maleb a připomíná strukturu buněk. V několika obrazech vytvořených v roce 1953 a později se k tomuto stylu několikrát vrátil. Tento lineárně-abstraktní styl představuje základ pro další rozvoj jeho uměleckého vyjádření. 

  5. Spolupráce s pařížskou galerií Kamer (1957–1960): Během tohoto období Hundertwasser spolupracoval s pařížskou galerií Kamer. Nicméně, díla, která vytvořil v tomto období, se mu nelíbila, protože byl nucen malovat příliš rychle a neměl dostatek času pro svůj vlastní vkus. Po ukončení výstavy často přemaloval svá díla.

  6. Období spirály (1953–2000): Nejslavnější období Hudertwassera je spojeno s motivem spirály. Tento motiv ho inspiroval terapií nemocných v psychiatrické léčebně. Hundertwasser si uvědomil, že průběh života je podobný spirále, která začíná, postupně na sebe nabaluje různé vlivy a nakonec musí skončit.

Zdroj: Wiki (upraveno)

Seminář
k diplomové práci I.

ISKM04

Učící se společnost

ISKM06

Literatura, kultura
a humanitní vědy

ISKM07

Angličtina

pro informační studia a knihovnictví

ISKM09

Informační chování

ISKM10

VideoLab

Ateliér tvorby edukačních videí

ISKM66

Co říkají obrazy?

Čtení a tvorba vizuálních informací

ISKM71

Kurz rozvoje
digitálních kompetencí

KPI33