Předdůchodové generaci chybí uznání

50 plusplus

Kdyby si tuzemští zaměstnavatelé četli životopisy oblíbených hollywoodských hvězd Sandry Bullockové, Helen Huntové, George Cloonyho, Michele Pfeifferové, Breda Pitta nebo Johnyho Deppa, skoro dvě třetiny z nich by je nezaměstnaly kvůli jejich věku. Trpí totiž většinově vůči generaci 50+  předsudky, zatímco například v Německu nebo Rakousku je takových zaměstnavatelů pouze 18 %. Ačkoli se představitelé předdůchodové generace snaží udržet na pracovním trhu co nejdéle, protože pobírání důchodu pro mnohé z nich znamená cestu do chudoby, nástup do penze je pro ně nakonec v podstatě vysvobozením z nezaměstnanosti. Vedle snižujících se šancí získat pracovní místo má při odchodu do důchodu vliv také nedostatek podpory a uznání v zaměstnání.

Z analýzy organizace Alternativa 50+ vyplývá, že by odchod do důchodu oddálilo 64 % respondentů z předdůchodové generace, pokud by v zaměstnání cítili uznání, a 77 % respondentů, kdyby cítili alespoň podporu.

Graf níže zobrazuje porovnání situace v šestnácti zemích, které se účastnily průzkumu. Český trh práce je ochuzen o 40 % osob ve věku 50–64 let, které netrpí žádnými vážnějšími zdravotními problémy. Pro srovnání, například ve Švédsku v této skupině nepracuje pouze 18 % osob. Tyto údaje naznačují, že český trh práce je poměrně málo flexibilní a nevlídný ke starším zaměstnancům/kyním, kteří z něj často odcházejí ve věku, kdy nejenže jsou schopni pracovat, ale především o zaměstnání stojí.

 

 

Navzdory zájmu o práci a vědomí si rizika významného snížení příjmů však představitelé předdůchodové generace kvůli stigmatu nezaměstnanosti a obtížnému hledání si zaměstnání v pozdějším věku (komplikovanému zmíněnými předsudky vůči starším pracujícím) vede k tomu, že řada lidí raději volí odchod do (předčasného) důchodu jako tzv. únikovou strategii. Míra nezaměstnanosti ve věkové skupině 50–64 let je tedy sice nižší v porovnání s mladšími věkovými skupinami, tato skutečnost je ale dána především tím, že lidé v tomto věku řeší vlastní nezaměstnanost odchodem do důchodu, a ze statistik nezaměstnanosti tak formálně vypadávají.

 


 

 

Podle věkové pyramidy sestavené z dat Českého statistického úřadu (vizualizaci si můžete přehrát ZDE) se zastoupení generace 50-64 let zvyšuje. Zaměříme-li se na tuto věkovou skupinu, zjistíme, že její podíl v populaci se od roku 1950 zvětšil ze 16 na 20 % v roce 2010 (viz graf níže). Zhruba od roku 2030 bude podle prognóz právě tato věková skupina v celkové populaci zastoupená nejvíc. Všichni obyvatelé starší 50 let pak už nyní představují téměř 40 % populace.

Data se zobrazí při pohybu myši po časové ose.

 

 


Vizualizace grafů jsou v rámci projektu organizace Alternativa 50+, o.p.s. spolufinancovány ze státního rozpočtu České republiky, odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.
Sdílet:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *